Hvad vil Venstre i Viborg Kommune

  • Et samarbejdende byråd med Wilbek i spidsen er godt for hele kommunen.
  • Vi ønsker bedre kvalitet i skolen  - det giver en bedre fremtid for børn og unge. Erhvervslivet skal inkluderes bedre i undervisning og studievejledningen.
  • De, som har behov for hjælp, skal hjælpes, så de kan klare sig og få et værdigt liv. Det gælder for unge, som for ældre. 
  • Frivillighed i idræts- og kulturlivet, såvel som i det sociale arbejde, skal  nyde fremme og opmuntres, men kan ikke erstatte faglig eller professionel indsats.
  • Viborg kommunen skal vise vejen til et forbedret miljø, også selv om det koster for os alle. Herunder skal udledning af urenset spildevand standses.
  • Viborg kommune er en landbrugskommune. Så god jord skal bruges til landbrug, men ringe jord kan bringes i spil til miljøforbedrende tiltag.
  • Der skal tænkes innovativt og driftigt for at skabe attraktive faciliteter og aktiviteter. Venstre har en ide om et internationalt center om ”Vores verden”, som dels skal belyse historien men også belyse vores og verdens udfordringer.
  • Viborg kommune har brug for et hospice, meget gerne som et offentligt-privat samarbejde ligesom et friplejehjem.

Handlingsprogram 2018-2022

Handlingsplan 2018-2022

Klik på linket for at se hele handlingsplanen for 2018-2022

Venstres handlingsprogram danner grundlag for Venstres politik i Viborg Kommune. Med programmet vil vi styrke Viborg Kommunes placering på det politiske landkort.

Det betyder, at vi i Viborg Kommune skal se fremtidens udfordringer i tide og skabe helhedsorienterede løsninger i stedet for blot at reagere på udfordringerne fra en omverden i forandring.

Venstre ønsker politisk brede løsninger med inddragelse af de, som vil og tør gennemføre de nødvendige forandringer. Der skal være åbenhed i den politiske proces, så muligheden for borgerinddragelse fremmes. Ordentlighed i politik og i den måde, vi behandler hinanden og vores medborgere på, er nøgleord for Venstre – og det er vi stolte af.

Vi har udvalgt nogle områder, som i allerhøjeste grad kræver politisk fokus i de kommende 4 år, og som vil være af afgørende betydning for at skabe ambitioner og sammenhængskraft i kommunen til gavn for borgernes trivsel og velfærd.

Avisartikel om handlingsplan 2018-2022