Politik

12. marts 2018

Handlingsprogram
2018-2022

Handlingsplan 2018-2022

Klik på den røde "bjælke" for at se hele handlingsplanen for 2018-2022 og klik på den grønne "bjælke" for en kort gennemgang af nogle af de prioriterede områder i aktuelle handlingsplan.
Hvis du i øvrigt vil vide mere om vores politik – ud over det vi kan nå at skrive om i avisen (og gengiver her på hjemmesiden) kan du gå ind på Ulrik Wilbeks hjemmeside: 
http://ulrikw.dk/

Det er også muligt at følge med i Facebook opslag eller anskaffe den bog Ulrik Wilbek har udgivet til borgerne i kommunen.

Avisartikel om handlingsplan 2018-2022V-trio fra Viborg til landsmøde 2017 i Vejle: Kenneth Andersen, Kristian Pihl Lorentzen og Ulrik Wilbek

Venstres handlingsprogram danner grundlag for Venstres politik i Viborg Kommune. Med programmet vil vi styrke Viborg Kommunes placering på det politiske landkort.

Det betyder, at vi i Viborg Kommune skal se fremtidens udfordringer i tide og skabe helhedsorienterede løsninger i stedet for blot at reagere på udfordringerne fra en omverden i forandring.

Venstre ønsker politisk brede løsninger med inddragelse af de, som vil og tør gennemføre de nødvendige forandringer. Der skal være åbenhed i den politiske proces, så muligheden for borgerinddragelse fremmes. Ordentlighed i politik og i den måde, vi behandler hinanden og vores medborgere på, er nøgleord for Venstre – og det er vi stolte af.

Vi har udvalgt nogle områder, som i allerhøjeste grad kræver politisk fokus i de kommende 4 år, og som vil være af afgørende betydning for at skabe ambitioner og sammenhængskraft i kommunen til gavn for borgernes trivsel og velfærd. 

For yderligere oplysninger:
Kenneth Andersen, formand for kommuneforeningen,
 tlf. 21 96 16 69.