Hvad vil Venstre i Viborg Kommune

  • Et samarbejdende byråd med Wilbek i spidsen er godt for hele kommunen.
  • Vi ønsker bedre kvalitet i skolen  - det giver en bedre fremtid for børn og unge. Erhvervslivet skal inkluderes bedre i undervisning og studievejledningen.
  • De, som har behov for hjælp, skal hjælpes, så de kan klare sig og få et værdigt liv. Det gælder for unge, som for ældre. 
  • Frivillighed i idræts- og kulturlivet, såvel som i det sociale arbejde, skal  nyde fremme og opmuntres, men kan ikke erstatte faglig eller professionel indsats.
  • Viborg kommunen skal vise vejen til et forbedret miljø, også selv om det koster for os alle. Herunder skal udledning af urenset spildevand standses.
  • Viborg kommune er en landbrugskommune. Så god jord skal bruges til landbrug, men ringe jord kan bringes i spil til miljøforbedrende tiltag.
  • Der skal tænkes innovativt og driftigt for at skabe attraktive faciliteter og aktiviteter. Venstre har en ide om et internationalt center om ”Vores verden”, som dels skal belyse historien men også belyse vores og verdens udfordringer.
  • Viborg kommune har brug for et hospice, meget gerne som et offentligt-privat samarbejde ligesom et friplejehjem.

Handlingsprogram 2022 - 2025

Handlingsprogram 2022 - 2025

Venstre har i de sidste fire år haft Borgmesterposten i Viborg Kommune. 

Vi har i denne periode stået i spidsen for et bredt politisk arbejde til fordel for borgerne i kommunen. En af de mest epokegørende ændringer, der er lavet i den forgangne valgperiode har været, at vi sammen med de øvrige partier har gennemført en sammenhængsmodel, som skal sikre borgerne en nemmere vej gennem det kommunale system på tværs af de forskellige forvaltninger. 

Venstre har også taget initiativ til at oprette et landdistriktsudvalg, som virkelig har sat gang i samarbejdet med borgerne i vores mange mindre byer. Næsten 50.000 af Viborg Kommunes indbyggere bor udenfor de to største byer, Viborg og Bjerringbro, og disse byer har virkelig nydt godt af Byrådets fokus på deres udvikling. Også i de to store byer har der været en fantastisk udvikling. Banebyen i Viborg og hele byplansudviklingen i Bjerringbro er i fuld gang, og vi har allerede set de første resultater, som f.eks. den smukke og funktionelle Niels Due Jensens Plads i hjertet af Bjerringbro. 

Dette handlingsprogram er imidlertid lavet med henblik på, hvad Venstre mener, der skal ske i perioden 2022-2025 og endnu længere frem. Vi har valgt at dække så mange områder som muligt, da vi opfatter os selv som et ansvarligt og troværdigt parti. Venstre er også et liberalt parti. Vi definerer ordet liberal som retten til at tænke og handle selvstændigt, samt at tage ansvar og bidrage så godt man kan. Venstre er også et meget socialt parti, der ønsker de bedst mulige forhold for vores svageste og mest udsatte borgere. Mere om det finder du i afsnittet om socialpolitik. En af Venstres prioriteter efter Corona er, hvordan vi får vores kultur- og foreningsliv tilbage på sporet igen. Og her har det frivillige arbejde meget stor betydning, i særdeleshed i en så stor kommune som vores. Det kan du også læse meget mere om her i handlingsprogrammet. 

Handlingsprogrammets overskrift er Sammenhæng og Samfundssind. Vi vil til stadighed signalere sammenhæng i alt, hvad der foregår, og alle de beslutninger der træffes i Viborg Kommune. Venstre ønsker fortsat at stå i spidsen for et bredt samarbejde med de øvrige partier i byrådet. Et samarbejde der kommer borgerne i Viborg Kommune til gavn, fordi det skaber holdbare løsninger og dermed større tilfredshed og trivsel for alle. Det er et samfundssind, som vi ønsker at stå på mål for. 

Venstre i Viborg Kommune stiller til KV 21 med et meget stærkt kandidatfelt. I alt opstiller vi 21 meget kvalificerede kandidater, der dækker alle dele af kommunen. På den måde har vi sikret os, at alle borgere har mulighed for at stemme på en lokal kandidat, hvis det er det, de ønsker. 

Jeg håber I vil medvirke til, at Venstre genvinder borgmesterposten. 

Ulrik Wilbek