Viborg

28. marts 2018

Vælgerforeningen Venstre i Viborg dækker geografisk området, der tidligere udgjorde Viborg Kommune. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling som afholdes i februar måned.

Vedtægter Bestyrelsen

Bestyrelsen for Venstre i Viborg.

Ove Laustsen, Thomas Thomsen, Kirsten Dalberg, Poul Pilgaard, John Madsen, Peter Jarly, Britta Jarly og Lotte Laursen samt Flemming Jørgensen. Sidstnævnte var desværre ikke tilstede, da billedet blev taget.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand John Madsen, næstformand Ove Laustsen, kasserer Poul Pilgaard og sekretær Kirsten Dalberg.