Viborg

22. januar 2020

Vælgerforeningen Venstre i Viborg dækker geografisk området, der tidligere udgjorde Viborg Kommune. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 9 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling som afholdes i februar måned.

KLIK HER OG SE DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 26.02.20

Vedtægter Bestyrelsen

Bestyrelsen for Venstre i Viborg.

Ove Laustsen, Thomas Thomsen, Kirsten Dalberg, Poul Pilgaard, John Madsen, Peter Jarly, Britta Jarly og Lotte Laursen samt Flemming Jørgensen. Sidstnævnte var desværre ikke tilstede, da billedet blev taget.

Bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand John Madsen, næstformand Ove Laustsen, kasserer Poul Pilgaard og sekretær Kirsten Dalberg.