Politikgrupper

Politikgrupperne er din mulighed for at være med til at diskutere og præge Venstres politik på aktuelle områder. I alle grupper kan du møde Venstres byrådspolitikere og andre med interesse for det pågældende område.

Alle medlemmer, nye som gamle, unge som ældre opfordres til at deltage i dette arbejde og vi finder det vigtigt at andre- også ikke-medlemmer - indbydes til at deltage i drøftelserne i grupperne, så der kommer en god debat og konstruktive forslag frem til det videre politiske arbejde.

Hensigten for politikgrupperne er, at de skal være:

  • en idebase for politikerne
  • give politikerne sparring vedrørende forslag eller ideer fra andre partier eller forvaltningen
  • komme med forslag til de kommende budgetforhandlinger

Mere om politikgrupperne

Politikgrupperne danner i høj grad grundlag for skabelsen af Venstres lokale politik. Handlingsprogrammet vi lavede op til sidste kommunalvalg er sammenfattet af en lang række politikere og organisationsfolk, men også mange medlemmer, som deltog aktivt i vores politikgrupper. Et godt tegn på, at et medlemsskab i Venstre ganske klart kan overføres til reel indflydelse.

Derfor er det med stor glæde, at det er lykkedes at få gang i vores politikgrupper igen. 

Er du interesseret i at deltage kan du henvende dig til:
- Carsten Mørkenborg (cmoerkenborg@hotmail.com) vedr. kultur og Fritid,
- Jakob Forum Harritz (hr_harritz@msn.com) vedr. Teknik, Klima og Miljø samt Landdistrikter,
- Karin Clemmensen (fam.clemmensen@hotmail.com) vedr. Social, Sundhed og Ældre,
- Anders Jensen (anders.jensen.knudby@mail.dk) vedr. Økonomi, Erhverv og Beskæftigelse samt
- Merete Langdahl (m3l@live.dk) vedr. Børn og Unge.

De, som særligt gerne vil drøfte landsbyernes vilkår og udvikling, er meget velkomne til at melde sig ved Jakob Harritz og følge emnet i gruppen vedr. Teknik, Klima og Miljø.

Det er godt at se, at interessen er der for at deltage i det politiske arbejde mellem valgene. Og det tegner meget lovende for indhold og resultater. Og så har vi planlagt at lave nogle fællesmøder mellem grupper, der har fælles interesseområder, for at skabe sammenhæng i tingene.

Byd endelig ind til de ovenstående tovholdere for netop det politikområde der interesserer dig. Ønsker man at deltage i mere end en gruppe, er det også mere end velkommen.


Arbejdsform

Kommissorium/forretningsorden
Politikgrupperne skal virke som et forum for medlemmer, der gerne vil debattere politikken inden for forskellige politikområder, fortrinsvis vedr. den kommunale politik.
Derudover skal grupperne virke som sparringspartner for politikerne i de forskellige udvalg i byrådet, hvor idéer kan testes og medlemmerne i grupperne kan give indspil til politikkerne.

Sammensætning
Grupperne består fortrinsvis af Venstremedlemmer med interesse for området. Der kan dog også optages andre, der ikke er medlemmer af Venstre, men som sympatiserer med Venstres holdninger.
Der deltager mindst ét medlem af Venstres byrådsgruppe i politikgrupperne, evt. på skift hvis der er flere i fagudvalget.
Politikgrupperne ledes af en tovholder, som sørger for at sammensætte en dagsorden til møderne og at indkalde medlemmerne. Hvis en tovholder ønsker at fratræde, prøver gruppen selv at finde en ny tovholder, ellers vil forretningsudvalget i Venstre i Viborg Kommune udpege en anden.

Arbejdsform
Der afholdes møde i politikgrupperne 2 til 4 gange årligt, evt. oftere hvis der er behov.
Der tages et kort referat fra møderne, som sendes til medlemmerne af gruppen og formanden for Venstre i Viborg Kommune.
Møder holdes fortrinsvis på relevante lokaliteter, som har med gruppens arbejde at gøre, hvis muligt.
Alternativt kan der bookes lokale på Asmildkloster Landbrugsskole og regningen sendes til kassereren i Venstre i Viborg Kommune.