Kommuneforeningen

24. januar 2019

JULEFROKOST 05.12.18 MED POLITISK OPDATERING 

Herunder stemningsbilleder fra en hyggelig og inspirerende aften på Asmildkloster Landbrugsskole med god tid til at blive politisk opdateret "fra året der gik", med aktuel status og politisk debat.


Debataften den 03.12.18:
Velbesøgt debataften med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, med MF Kristian Pihl Lorentzen som ordstyrer ogmed deltagelse af bl.a. borgmester Ulrik Wilbek.

Meget aktuel politisk debat, hvor unge og beskæftigelse var i fokus. Emnerne var mange, bl.a. jobpraktik, færre ledige borgere per sagsbehandler, forventningsafstemning mellem den ledige, kommunen og arbejdsgiveren samt også hvordan sikrer vi at flere ledige og faglærte grønlændere kommer i job.
Positivt at de unge - også med særlige behov - bliver taget alvorligt, at man vil være opmærksomme og handle på problematikker tidligere i de unges liv, have den enkelte borger i centrum og vurdere på dennes ressourcer og fremadrettede mål/resultater fremfor på "udmåling af straf for forseelser".

Godt at konstatere der ved aftenens møde blev "sparket på åbne døre" og at der er fokus på "gulerødder fremfor pisk" samt at der arbejdes ihærdigt og i enighed de forskellige partier og ministerier imellem. 
Dette så der inde på Borgen kan ske opdatering af lovgrundlaget og det uanset et forestående valg vil være gældende fra juli 2019. 
Kommuneforeningens      generalforsamling
den 15.03.18 

Vedtægter Navne, mail & tlf


Bestyrelsen

Kommuneforeningens bestyrelse består, udover af den på generalforsamlingen valgte formand, af fire medlemmer valgt på den årlige generalforsamling og et medlem pr. påbegyndt 150 medlemmer fra vælgerforeningerne i kommunen, samt formændene for de to opstillingskredse.

Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der er en VU-forening/LOF-afdeling i kommunen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, samt kasserer og sekretær i eller uden for sin midte.

Den valgte repræsentant til regionsbestyrelsen samt formanden for Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen, indbydes til at deltage i bestyrelsesmøder og - arbejdet, såfremt de ikke er medlem af kommuneforeningens bestyrelse i anden egenskab.


viborg kommune

Viborg kommune er blevet en stor kommune i forbindelse med den store strukturreform, hvor kommunerne skulle overtage de fleste af amternes opgaver.
Sammenlægningen af de tidligere kommuner Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup,Tjele, den gamle Viborg kommune og en lille bid af Aalestrup kommune blev gennemført i 2007.
Vi har nu en stærk kommune, der kan udtale sig med stor vægt, og som regering, Folketing og EU er nødt til at lytte til.

Der er 100.000 indbyggere i kommunen, fordelt med 44.000 i Viborg by og 56.000 i resten af kommunen.
I areal er Viborg den næststørste kommune i Danmark.