Bestyrelsen i Kommuneforeningen

Kommuneforeningens bestyrelse består, udover af den på generalforsamlingen valgte formand, af fire medlemmer valgt på den årlige generalforsamling og et medlem pr. påbegyndt 150 medlemmer fra vælgerforeningerne i kommunen, samt formændene for de to opstillingskredse.

Bestyrelsen skal supplere sig med to repræsentanter for Venstres Ungdom og en repræsentant for LOF, hvis der er en VU-forening/LOF-afdeling i kommunen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, samt kasserer og sekretær i eller uden for sin midte.

Den valgte repræsentant til regionsbestyrelsen samt formanden for Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen, indbydes til at deltage i bestyrelsesmøder og - arbejdet, såfremt de ikke er medlem af kommuneforeningens bestyrelse i anden egenskab.

Viborg kommune

Viborg kommune er blevet en stor kommune i forbindelse med den store strukturreform, hvor kommunerne skulle overtage de fleste af amternes opgaver.

Sammenlægningen af de tidligere kommuner Bjerringbro, Fjends, Karup, Møldrup,Tjele, den gamle Viborg kommune og en lille bid af Aalestrup kommune blev gennemført i 2007.
Vi har nu en stærk kommune, der kan udtale sig med stor vægt, og som regering, Folketing og EU er nødt til at lytte til.

Der er 100.000 indbyggere i kommunen, fordelt med 44.000 i Viborg by og 56.000 i resten af kommunen. I areal er Viborg den næststørste kommune i Danmark.