Bjerringbro Venstre

Bjerringbro Venstrevælgerforening dækker geografisk området, der tidligere udgjorde Bjerringbro Kommune. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling som afholdes i februar måned.

Bestyrelsens kontaktinformationer

Generalforsamling & OpstillIngsmøde 2021

Esben Tøttrup lykønskes med kandidaturet til Kommunalvalget den 16. november 2021 af formand for Venstre i Bjerringbro Keld T. Jørgensen.

Langt om længe lykkedes det at afvikle generalforsamling i Venstre i Bjerringbro. Tre udskydelser måtte der til inden COVID-19 restriktioner tillod at mødes. Fra Venstres Landsorganisation blev der kompenseret fra de lokale vedtægter. Generalforsamlingen skulle blot være afholdt inden udgangen af maj måned – og det nåede man lige akkurat.
I sin beretning gav formand Keld T. Jørgensen, blandt andet, en status på medlemssituationen i vælgerforeningen. På trods af store tilbagegange. for Venstre på landsplan, i meningsmålingerne så var en beskeden reduktion i medlemstallet fra 91 til 86. 
Venstre i Bjerringbro har brugt 2020 på at gøre klar til Kommunalvalget og afholdte i november sidste år opstillingsmøde hvor to ud af tre kandidater blev valgt. Det blev de to nuværende byrådsmedlemmer Kim Dongsgaard og Niels Jørgen Ottesen som dermed klar til en periode mere i byrådet – om vælgerne vil det.
I forbindelse med generalforsamlingen gennemført runde to af opstillingsmødet for at finde den tredje kandidat.
Det blev Esben Tøttrup som modtog opstilling på opfordring fra bestyrelsen og blev valgt som den trejde kandidat.
”Jeg har tidligere udtalt at det var sidste gang men lysten og energien til at søge indflydelsen og påvirke det lokale – den er stadig intakt. Så derfor har jeg med ydmyghed modtaget opstilling og valg endnu engang.”, udtaler Esben Tøttrup.
”Esben har været med i flere omgange. Med hans erfaring og lokalpolitiske indsigt ser vi at der er gode muligheder for vælgernes opbakning til hans kandidatur. Esben er ikke en ”hr.-hvem-som-helst”. Han går ind i opgaven med stort engagement og fighter-vilje.”, tilføjer Keld T. Jørgensen. 
Afslutningsvis supplerer Keld T. Jørgensen: ”Fra vælgerforeningen vil vi støtte 100% op og arbejde for, om muligt, at kunne vinde tre sæder i det nye byråd som starter arbejdet i januar 2022. Det ser vi, vil være til gavn for vores område i særdeleshed og for Viborg Kommune som helhed.”

Øvrige oplysninger, kan indhentes hos Keld T. Jørgensen – 5138 4058.

Kim Dongsgaard - til venstre - og Niels Jørgen Ottesen, efter at de var blevet valgt som byrådskandidater af Venstre-medlemmerne i Bjerringbro. Privatfoto.

Kandidater til KV21

Byrådsmedlem Kim Dongsgaard blev placeret øverst blandt Bjerringbro-kandidaterne til det kommende kommunalvalg, mens byrådsmedlem Niels Jørgen Ottesen fik den næste plads på listen

Bjerringbro: Når der holdes kommunalvalg i efteråret 2021, vil nuværende byrådsmedlem Kim Dongsgaard fra Rødkærsbro og byrådsmedlem Niels Jørgen Ottesen være opstillet.

Det blev resultatet af et opstillingsmøde, som Venstre i Bjerringbro holdt tirsdag aften i Rødkærsbro Hallen med knap 20 deltagere.

Politiske møder er undtaget fra forsamlingsforbuddet, og mødet blev selvfølgelig holdt med de nødvendige corona forholdsregler.

 

Begge kandidater fik 10 minutter til at berette om hvorfor de stiller op, og hvad de vil arbejde for, når de bliver valgt.

 

Kim Dongsgaard, arbejder i finanssektoren som Principal Business Analyst og afdelingschef. Han har et fortsat ønske om, at gøre noget godt for lokalområdet og bruge de kompetencer han har fra forretningsverdenen til at skabe værdi i den offentlige sektor.

Det skal udmønte sig i, at der skal være aktive lokalsamfund, hvor det er attraktivt at bosætte sig, og attraktive vilkår for erhvervslivet, så der kan skabes flere job og velfærd samt sørge for, at vi har en borgerfokuseret og effektiv kommune, som giver værdi til borgerne for deres skattekroner.

Til slut arbejder han aktivt for, at bevare Tange Sø.

 

Niels Jørgen Ottesen fortalte om arbejdet i de udvalg, hvor han er repræsenteret, og nævnte bl.a. arbejdet med en ny skolestruktur i Bjerringbro, og hele indsatsen på ældreområdet, hvor Viborg er blevet tildelt et ”frikommune” forsøg på netop dette område.

 

På forhånd havde Venstre i Bjerringbro fået tildelt pladserne som nummer 6, 15 og 23.

Ved første afstemning var der dødt løb mellem de to kandidater. En ny afstemning gav Kim Dongsgaard flertal, og han får dermed plads nr. 6 på stemmesedlen, mens Nille får plads nr. 15.

Den nederste plads har man endnu ikke fundet en kandidat til, men det arbejder man på, fortæller Keld T. Jørgensen, som også er formand for Bjerringbro Venstre.

 

Flere gode resultater

Begge kandidater kunne glæde sig over, at Venstre i denne valgperiode havde opnået gode resultater for udviklingen i Venstre Bjerringbros område.

Nogle af de resultater er den helt fantastiske ”legeplads” Bjerringbro har fået ved Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro midtby. Her oplever byens befolkning en overvældende interesse for leg og aktivitet blandt de mange unge i byen.

Den nye bro ved Kjællinghøl er en anden af de resultater, der har bidraget til, at området omkring Gudenåen nu bliver tilgængeligt igen, efter den gamle bro kollapsede.

Rødkærsbro har fået en flot renovering af byparken, hvor byens borgere kan tage deres børn med til leg, og man kan mødes og socialisere med medborgere.