Bjerringbro Venstre

Bjerringbro Venstrevælgerforening dækker geografisk området, der tidligere udgjorde Bjerringbro Kommune. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 1 suppleant. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling som afholdes i februar måned.

Bestyrelsens kontaktinformationer

Ny formand for i Venstre i Bjerringbro

Poul Erik Christensen ny formand for Venstre i Bjerringbro takker 
afgående formand Keld T. Jørgensen

Venstre i Bjerringbro har på generalforsamlingen valgt ny formand. Det er Poul Erik Christensen som overtager posten efter Keld T. Jørgensen, som har været formand siden 2014. 

Poul Erik Christensen er et velkendt ansigt i vælgerforeningen og har været medlem af Venstre i mange år.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig med Poul Erik Christensen som formand. Derudover er Søren Sørensen, Holger Andersen og Keld T. Jørgensen også at finde i bestyrelsen.

På generalforsamlingen var der udover fremlæggelse af beretning og drøftelse af foreningens forhold også indlæg fra Kim Dongsgaard.
Som formand for Landdistriktsudvalget samt medlem af Erhvervs- og Økonomiudvalget har Kim Dongsgaard godt greb om kommunens sammenhængskraft i forhold til, at balancere de mange interesser der er mellem hhv. de større byer og de mange mindre byer som er i Viborg Kommune. Der er mange svære og ikke populære beslutninger forude som der skal tages. Der er Kim Dongsgaards analyse, som han berørte i et indlæg om de økonomiske perspektiver for Viborg Kommune. Fra de makroøkonomiske trends og fremskrivninger satte Kim scenen for den økonomiske fremtid som Viborg Kommune kigger ind i og skal planlægge i forhold til.

Indlægget gav mange spørgsmål fra de fremmødte og en større indsigt i de mange forhold som byrådspolitikkerne skal indarbejde i de beslutninger de skal træffe.

Øvrige oplysninger, kan indhentes hos Keld T. Jørgensen – 5138 4058.

Kim Dongsgaard – formand for Landdistriktudvalget, medlem i Økonomi- og erhvervsudvalget

Niels Jørgen Ottesen – medlem af Teknisk udvalg Privatfoto.