Østfjends Venstre

Vedtægter
Bestyrelsens kontaktinformationer

Grillaften 2022


Østfjends Venstre har afholdt den årlige Grillaften.

Denne gang på Billingescenen i Sparkjær.

70 Fjandboer deltog i den politiske debat. 

Anført af gode indlæg fra borgmester Ulrik Wilbæk, MF Kristian Pihl Lorentzen og den lokale ildsjæl Kristian Olesen

Besøg på Greenlab

Aftenens tema var fremtidens energiforsyning og omdannelse af affald til forbrugsprodukter. 

Ved Greenlab i Spøttrup, var der 3 rundvisninger: "Plastic To Liquid", "GreenLab Biogas" og "Dannelsen af Greenlab og samarbejdet mellem de enkelte virksomheder".

Aftenen sluttede i Oddense Hallen, hvor borgmester Peder Christian Kirkegård fortalte om Greenlab fra tanke til handling. 

 Deltagerne gik glade og tilfredse hjem.

Generalforsamling 2022

Østfjends Venstre har afholdt generalforsamling i Sparkær Forsamlingshus, hvor 20 Venstre medlemmer var samlet til Dansk bøf og æblekage, som traditionen foreskriver.

Der var efterfølgende spændende politiske indlæg ved MF Kristian Pihl Lorentzen og Byrådsmedlem Kurt Mosgaard.

På generalforsamlingen var der genvalg til Jakob Repsholt og til bestyrelsen var der genvalg til Karin Clemmensen og Ernst Nielsen. I bestyrelsen blev Per Jakobsen og Gustav Sigh erstattet af Sinna Maagaard og Kristian Olesen.