Østfjends

10. august 2018


Velbesøgt V grill- og debatmøde i Stoholm den 7. august 2018, flot med over 100 deltagere med start ved Hede Danmark og derefter den årlig tilbagevendende grillfest.
Her billede af - set fra højre - de gævvenstremænd: Energiminister Lars Christian Lilleholt, Kristian Pihl Lorentzen, Ejvind Jakobsen og Ulrik Wilbek.


Sidste nyt

Herunder "næstsidste nyt" fra Østfjends, dateret 18.06.18

Sidste nyt fra Østfjends


Vedtægter Kontaktoplysninger for bestyrelsen


Venstre holdt stand i Stoholm.






20.03.18.
Folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen besøgte i søndags Stoholm Fritids- og Kulturcenter, hvor han sammen med aktive lokale venstrefolk viste flaget for Venstre og havde direkte dialog med borgerne  - med Socialdemokraterne som god nabo.



Stemningsbilleder fra årets generalforsamling i Østfjends.

Formandens beretning


forsvarsministeren lagde vejen forbi stoholm

Torsdag den 11.01.2018 gjorde Østfjends Venstre det igen:
Vores igen, igen super kompetente formand, havde været ude med snøren på Landsmødet og hyret forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen til et besøg i Stoholm. Dette kunne tilpasses vores UGE 2 arrangement, hvilket blev en succes ud over vore bedste forventninger.

Aftenen startede med spisning hvor 85 var til spisning, der var lækker mad fra hallen og masser af det.
Efter spisning fyldtes lokalet med endnu flere interesserede borgere, godt 100 personer i alt, som glædede sig til at høre aftenens talere.

Claus Hjort var en yderst dygtig taler, som gav et godt indblik i hvilke problematikker der kæmpes med i de internationale og i det danske forsvar. 45 minutters uafbrudt tale uden papir og uden at miste folks opmærksomhed. Imponerende spændende indlæg.

Lokale Kurt Mosgaard fortalte om sine mange år som udsendt i internationale fredsbevarende missioner.

Venstres lokale folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen talte om hvad der rørte sig på Christiansborg for tiden, og Ib Bjerregaard redegjorde for arbejdet med konstituering af det nye Regionsråd. Johannes Vesterby fra Viborg byråd fortalte om de nye visioner for Kommunen.

En aften som der meget længe vil blive talt rosende om i vores lokal samfund.


Endnu en grillaften med SUCCES

Tirsdag d. 8. august afholdt Venstre i Østfjends sin årlige grillaften. Et arrangement, som man efterhånden må kalde en tilbagevendende succes. Godt 50 interesserede borgere havde taget imod invitationen til at se Stoholm Fjernvarmeværk, høre politiske oplæg og få en grillpølse eller to.

Formand for Fjernvarme-værkets bestyrelse, Henry Jensen, bød velkommen og fortalte bl.a om baggrunden for den store investering med solceller og halmfyr, som Fjernvarmeværket står overfor.

Derefter viste varmemester, Chris Sørensen, rundt inde bag fjernvarmeværkets mure. Udefra ser bygningen ikke ud af noget særligt, men indenfor mærker man virkelig, at her er power. Kæmpe metalrør snor sig fra gulv til loft i et sindrigt rørsystem, larmende turbiner og et træpillefyr i megaformat med en lige så mega askeskuffe. Et helt igennem imponerende varmeværk – også for dem, som ikke har forstand på mekanik. Chris øste ud af sin erfaring og forklarede beredvilligt for de mange tilhørere. Man mærkede en vis stolthed og fik fornemmelsen af, at det her var hans andet hjem.

Efter rundvisningen stod Østfjends Venstres bestyrelse klar med pølser fra grillen. De blev indtaget i teltet, som var sat op til lejligheden. Og heldigt for det, da regnen i løbet af aftenen begyndte at tromme på teltdugen.

Da pølserne var spist, tog en veloplagt Carsten Kissmeyer over. Som Venstres spidskandidat til regionsrådet fortalte han om aktuel regionsrådspolitik, bl.a de planlagte besparelser på den kollektive trafik og sine egne mærkesager. Inden han sluttede af, opfordrede Carsten Kissmeyer til at huske de lokale regionsrådskandidater, som ellers godt kan drukne lidt i den kommunale valgkamp.

Ovenpå en gang regionspolitik var det tid til et par kommunalpolitiske indlæg fra de lokale kandidater, Kurt Mosgaard og Karin Clemmensen.

Kurt Mosgaard, som bor i Mønsted, fortalte først om sine erfaringer indenfor kommunalpolitik. Ganske interessant, eftersom han har siddet på begge sider af skrivebordet, dels som vicekommunaldirektør, dels som medlem af den tidligere kommunalbestyrelse i Fjends. Kurt Mosgaards mærkesager i den kommende valgkamp vil bl.a være balancen mellem land og by, bedre infrastruktur – også i oplandet og kommunens åbenhed til det omgivende samfund mhp. vækst og erhvervsvenlighed.

Karin Clemmensen fra Kobberup kom direkte fra dagens udvalgsmøder. Hun kunne derfor servere politiske nyheder og beslutninger frisk fra fad. Bl.a fortalte hun, at muligheden for etablering af et aktivitetscenter på Sjørup Ældrecenter stadig står åben, hvis behovet viser sig, men at der ikke vil blive brugt anlægskroner på en decideret tilbygning til aktivitetscenteret. Også byfornyelsen i Stoholm blev rundet. Karin Clemmensen presser fortsat på, på de indre linjer. Hun har talt med Johannes Vesterby, formand fra Teknisk Udvalg, som personligt vil sørge for, at der sker fremdrift i sagen, så hun er fortrøstningsfuld i fht. at der nu kommer skred i byfornyelsen. Men Karin Clemmensen opfordrer fortsat borgerne til at lægge pres på både øvrige lokalpolitikere og – kandidater samt forvaltning.

Ejvind Jakobsen, formand for Østfjends Venstres bestyrelse, sluttede af med at takke for en spændende og hyggelig aften og opfordrede i øvrigt de fremmødte til at stemme lokalt til kommunalvalget d. 21. november og minde andre om også at gøre det.


Østfjends Venstre fik sin gevinst

Østfjends Venstres bestyrelse var, som den vælgerforening der procentvis havde tegnet flest nye medlemmer i 2017, mandag d. 8.6.17 inviteret til Vammen Kro for at indfri gevinsten - en middag.

Vi valgte at tage en bus og invitere vore medlemmer med, 42 gav tilsagt om at deltage.
Vi kørte fra Stoholm kl. 17.15 mod Viborg, hvor vi tog vores guide Henning Fruergaard med i bussen.
Turen gennem Gl. Tjele kommune blev festligt og spændende, da Henning kendte hver en gård og hvert et hus og havde masser at berette om egnen.
Turen gik til Løvels mindelund, forbi Appels spændende projekt og til Foulum forsøgscenter. Kom forbi steder, mange af os aldrig havde været, så en rigtig fin tur.

Aftenen sluttede på Vammen Kro, hvor aftenens menu/gevinst var karbonader og grønærter m. øl, vand og kaffe.
Efter maden var der nyt fra byrådet ved de lokale kandidater til Kommunevalget, Karin Clemmensen og Kurt Mosgård. Som altid gav det en god debat, hvor meninger kom til kende. 

Igen et vellykket arrangement i Østfjends.


Generalforsamling 2017

Østfjends Venstre holdt generalforsamling d. 28. februar.

Aftenen startede med fællesspisning og i løbet af aftenen var der indlæg fra de siddende byrådsmedlemmer og spidskandidat Ulrik Wilbek

Beretning Referat

Indlæg ved Ulrik Wilbek

Hygge og godt humør ved fællesspisningen


Venstre i front

Onsdag den 11. januar 2017 var der pænt fremmøde ved dagens på en gang hyggelige og interessante politiske møde, der denne aften var henlagt til Stoholm Fritids- & Kulturcenter med deltagelse af gode Venstre politikere fra lokalområdet: Karin Clemmensen, Johannes F. Vesterby, Ib Bjerregaard, Gregers Laigaard, borgmesterkandiat Ulrik Wilbek og kandidat Kurt Mosgaard fra Østfjends. Ib Bjerregaard repræsenterede også regionerne og fra Christiansborg var der fin deltagelse af Eva Kjer Hansen samt vores egen Kristian Pihl Lorentzen.

Fra venstre: Ulrik Wilbek, Eva Kjer Hansen
og Kristian Pihl Lorentzen

Fra Venstres borgmester kandidat Ulrik Wilbek i Viborg Kommune var der et fremragende og sprudlende indslag, fra Eva Kjær Hansen blev der leveret et interessant og givende indslag om hverdagen på borgen med supplerende kommentarer af Kristian Pihl Lorentzen og Karin Clemmensen bidrog med gode tankevækkende bidrag som medlem af kommunalbestyrelsen i Viborg Kommune

Lokalt er der succes med medlemshvervning, hvor Venstre i Østfjends har fået 18 nye med på holdet og netop i aften fik voresnye medlem nr. 100 i Østfjends Anette overrakt et par gode flasker rødvin i velkomst gave omkranset af Karin Clemmensen og Ulrik Wilbek.

Næstformand Ejnar Skovhus takkede for gode indslag og glædede sig over det flotte fremmøde dagen igennem.

Annette (i midten) er medlem nr. 100 i Østfjends Venstre