Vælgerforeningerne

er din nærmeste kontakt til Venstre, og de har en række opgaver og ansvarsområder:

  • Medlemshvervning
  • Medlemspleje og gentegning
  • Medlemsaktiviteter og tilbud til vælgere
  • Deltagelse i nærdemokratiet
  • Engagement i nærområderne med V-lokalgrupper og V-projektgrupper
  • Kommunalvalg - med evt. opstilling af kandidater
  • Kontakt til folkevalgte i vælgerforeningen
  • Foreningsadministration omfattende kontingentopkrævning og medlemsregistrering
  • Indberetning af medlemstal til kommuneforeningen
  • Deltagelse i øvrige valg og folkeafstemninger