Bestyrelsen for Vestfjends Venstre

Vælgerforeningsformand

Claus Clausen

dkclausenclaus@gmail.com 20997304

Vælgerforeningsnæstformand

Peter Sørensen

petergroenvang@gmail.com 21904110

Vælgerforeningskasserer

Peter Sørensen

petergroenvang@gmail.com 21904110

Vælgerforeningsbestyrelsesmedlem

Ernst Hedegaard

amh_49@yahoo.dk 40702390

Vælgerforeningsbestyrelsesmedlem

Niels Nielsen

vrouetoftgaard@hotmail.com 20231218