Europaudvalg

Lokalt har Venstre oprettet et Europaudvalg, som har følgende arbejdsopgaver:

  • Tilrettelægge og gennemføre lokale EU-aktiviteter
  • Deltage i arbejdet med udformning af EU-handlingsprogram
  • Ansvarlig for gennemførelse af nominering af kandidat til EP-valg
  • Planlægge og gennemføre valgkampagne forud for EP-valg