LOF står for Liberalt Oplysnings Forbund


LOF Midtjylland

Kurser

Foredrag og ture

LOF Midtjylland har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe undervisning, aktiviteter og debatskabende arrangementer der:

  • bygger på respekt for den enkelte deltager og frihed til at være forskellig.
  • giver viden og indsigt, der kan sætte den enkelte deltager i stand til at tage ansvar for eget liv.
  • formidler oplevelser og undervisning, der styrker den enkeltes livsglæde.

Dette, for at medvirke til den enkeltes alsidige udvikling og medleven i et demokratisk samfund.

Gennem LOF's landsorganisation samarbejder LOF-afdelinger i hele landet. Se mere på LOF's hjemmeside.

Folkeoplysning - kurser, ture og foredrag
LOF Midtjylland udbyder kurser under folkeoplysningsloven i Viborg, Favrskov, Silkeborg, Randers, Nord- og Syd Djursland og Skanderborg kommuner.

Vi arrangerer kurser inden for sprog, it, madlavning, kreativitet, førstehjælp, bevægelse mm. Endvidere tilbyder vi en lang række foredrag, besøg og udflugter.

LOF indgår som en aktiv og dynamisk aftenskole og folkeoplysende virksomhed i lokalområdet og samarbejder med biblioteker, foreninger, lokalråd m. fl. Samtidig opfordrer LOF Midtjylland til samarbejde med civilsamfundet på tværs i Viborg kommune og indgåelse af partnerskaber i kommunale sammenhænge. 

 LOF Midtjylland kan også arrangere kurser for virksomheder og andre grupper, målrettet specifikke behov og ønsker – kontakt LOF Midtjylland på 8726 2326 eller mail kontor@lof-midtjylland.dk

Ordblinde undervisning
LOF Midtjylland udbyder undervisning for ordblinde i Viborg kommune og har i øjeblikket hold i Viborg og Bjerringbro. Der er løbende optag, og der oprettes hold efter behov. Undervisningen er gratis.

FVU – Forberedende Voksenundervisning i Dansk, Matematik og Engelsk
LOF Midtjylland tilbyder FVU undervisning i Dansk på niveau 1-4 og derudover i fagene matematik og engelsk. Der er løbende optag, og der oprettes hold efter behov. Undervisningen er gratis.

Undervisning på virksomheder
LOF Midtjylland tilbyder gratis virksomhedsforlagt undervisning indenfor fagene FVU (Forberedende voksenundervisning i Dansk, Engelsk, Matematik) og OBU - ordblinde undervisning på virksomheder. Vi tilbyder at teste/screene medarbejdere på virksomheden Vi tilbyder tilrettelagt undervisning efter den pågældende virksomheds produktionsplan Vi tilbyder undervisning på ude på virksomheden eller i LOF’s egne undervisningslokaler.