Støt Venstre i Viborg Kommune

Hvis du har lyst til at støtte vores arbejde med et økonomisk bidrag, så tager vi meget gerne imod det. Intet beløb er for småt.
Bidraget kan indbetales på vores konto: Reg. nr: 2331 Konto nr: 5368650767

Vedrørende bidrag

Private bidrag ydet til politiske organisationer skal alene registreres af os, så længe de er under kr. 21.900 (2021).
Hvis bidraget er større end denne grænse, skal bidragsyderen registreres og oplyses med navn og adresse til myndighederne.
Anonyme bidrag er bidrag, hvor bidragsyderen ikke kan identificeres med navn m.m., og sådanne må ikke modtages, hvis de overstiger ovennævnte bidragsgrænse.
Personlige bidrag direkte til kandidaterne skal indberettes på kandidatens selvangivelse og dermed beskattes. Bidrag til politisk arbejde er som udgangspunkt ikke fradragsberettiget for en privatperson og kan heller ikke betegnes som en driftsudgift for en virksomhed.