Ole Kristensen

Karup - Frederiks
E-mail: Klik her...
Telefon: 23 43 96 47

Følg Ole på Facebook...

Mærkesager

  • Udarbejdelse af en langsigtet vision, med allerede kendte behov samt afdækning af nye, i samarbejde med vores lokalforeninger 
  • En velfungerende infrastruktur, i samarbejde med vores lokalforeninger 
  • Støtte de lokale erhvervsdrivende og foreninger, med en kortere vej til byrådet 
  • Et attraktivt og aktivt lokalområde, til gavn for alle 
  • Et stærkt kultur- og idrætsliv, med fokus på både bredde og eliteidræt, samt folkesundheden 
  • Skabe balance mellem land og by, og de tilbud som er til rådighed
Læs mere om Oles politik her...