lone Kastberg

Møldrup
E-mail: Klik her...
Telefon: 28 14 43 80

Følg Lone på Facebook...

Mærkesager

  • Udvikling og bosætning i landdistrikterne
  • Støtte op om lokale initiativer og gode forhold for erhvervslivet, uanset hvor vi bor
  • Landsbypedeller og ordnede forhold for frivillige & ildsjæle i hele kommunen
  • Cykelstier og trafiksikker vej (Aktuelt: mellem Møldrup og Tostrup)
  • Landsbyliv med rammer og vilkår der støtter op om godt nærmiljø og servicetilbud
  • Fokus på børn og unges muligheder, udfordringer og uddannelse.
Læs mere om Lones politik her...