kurt Mosgaard

Østfjends
E-mail: Klik her...
Telefon: 25 54 65 05

Følg Kurt på Facebook...

Mærkesager

  • Aktiv inddragelse af borgere, virksomheder, borgerforeninger m.fl. i byudvikling og vækst. Målet er at opdyrke flere midler til velfærd, skoler og plejehjem
  • Grøn omstilling i hele kommunen – kommunalt men også virksomheder og private. Det gælder også løsninger på omstillingen fra olie og gas til opvarmning af vore boliger og virksomheder  
  • Forbedrede rammer for virksomheder -  også motorvej og forbedret hovedvej 26 fra Aarhus over Viborg til Thisted
  • Et sammenhængende stisystem for gående og cyklister
  • Tage initiativ til at opbygge et internationalt center ”Vores Verden” i Viborg Kommune, der skal sætte fokus på vores fælles klode med udfordringer og muligheder
Læs mere om Kurt og hans politik her... og her...