Ib Bjerregaard

Viborg
E-mail: Klik her...
Telefon: 51 84 31 96

Følg Ib på Facebook...

Mærkesager

Hvorfor skal vi have et hospice i Viborg 

Fordi der ganske enkelt ikke er det antal pladser som lovgivningen stiller som minimums krav. Det er regionernes forpligtigelse at oprette pladser der modsvare behovet. 

Hvorfor skal Viborg kommune så påtage sig et medansvar for de manglende pladser?

Det skal vi fordi kommunen betaler knap halvdelen af regningen for en hospiceplads. 

Hvem kan visiteres til en hospiceplads? 

Det kan den patient hvor en helbredende behandling ikke længere er mulig. Patientens erklæres terminal, hvorefter der kun er en smertelindrende behandling tilbage. Vi har et ønske og en forpligtigelse til at give vore borgere en værdig samt indholdsrig afslutning på livet om ønsket sammen med deres pårørende. 

Er der andre muligheder end et Hospice ophold når tiden rinder ud? 

Mange ønsker at døden indtræffer i eget hjem, andre på plejehjemmet, nogle på hospitalet, hvor der også ydes den smertelindrende behandling. 

Dør alle på et Hospice? 

Nej enkelte opnår en midlertidig bedring og komme hjem. Pasningen og plejen af de indskrevne foretages af specialuddannede sygeplejesker, der giver hver enkelt tryghed, kærlighed og omsorg. Et Hospice har værelser til de pårørende så de kan tilbringe den sidste tid sammen under så hjemlige forhold som muligt. 

Venstre har modet og viljen til også at tage de svære opgaver på sig Uanset politiske og religiøse tilhørsforhold.

Læs mere om Ibs politik her...