Frederik H. Thuesen

Venstres Ungdom
E-mail: Klik her...
Telefon: 60 49 65 60

Følg Frederik på Facebook...

Mærkesager

Som ung liberal viborgenser tror jeg på, at vi skal skabe et samfund, hvor hver enkelt borger har mest mulig frihed til at leve sit liv, samtidig med at vi har nogle stærke fællesskaber, hvor vi mødes og udvikler os.