Britta jarly

Viborg
E-mail: Klik her...
Telefon: 60 70 98 80

Følg Britta på Facebook...

Mærkesager

BIODIVERSITET OG MERE EJERSKAB TIL NATUREN

  • Vi skal i Danmark turde gå forrest og forbedre vores nærmiljø. Det skal være en god oplevelse for os alle at nyde naturen, de grønne områder på landet og i byerne. Derfor får du disse frø af sorten ”For-glem-mig-ej”. Det er mit ønske, at vi borgere i Viborg Kommune tager ejerskab og planter ”lidt vild natur” i vores nærmiljø. Miljø- og klimadebat er for mig at vi tager ansvar, også i det nære. 
  • Vi bør alle fortsat have fokus på insekt-venlige grønne områder, både i villakvartererne, på de kommunale fællespladser og ved grøftekanter. Det skal være biodiversitet med omtanke. 
  • På grønne rekreative områder og rastepladser skal vi blive bedre til affaldshåndtering og til at bortskaffe ekskrementer. Vi skal finde løsninger på affaldsspande, hvor blæst, fugle og vilde dyr har ringe adgang til at ”sprede skidtet” og hvad blev der af idéerne med at etablere multtoiletter i naturområder? 
  • På de store tankstationer og rastepladser er der typisk opstillet store affaldscontainere, hvilket sparer naturen for meget affald langs vejene. 
  • På alle tankstationer og rastepladser vil en tysk model, som Sanifair, kunne blive ”fast inventar”, hvor man går igennem butikken til toiletter i baglokalerne. Det er betalings-toiletter, hvor man ved brugerbetaling får en lille værdi-bon, der inkluderer et beløb til rengøring og refunderer ca. 1/3 af det betalte, som tilskud til køb af f.eks. kaffe og andre varer i butikken. 
KOM GERNE FREM MED FLERE IDÉER TIL FORBEDRINGER I VORES NÆRMILJØ
Læs mere om Brittas politik her...