anders Jensen

Viborg
E-mail: Klik her...
Telefon: 61 20 08 49

Følg Anders på Facebook...

Mærkesager

  • Mere erhvervspraktik og erhvervsrettet undervisning i folkeskolen, så flere elever inspireres til at vælge en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse. 
  • En ældrepleje der bliver inspireret af friplejehjemmes lokale forankring og involvering til gavn for de plejekrævende ældre. 
  • En fortsat høj fødevareproduktion i Viborg Kommune som forenes med en bæredygtig naturbeskyttelse. 
  • En forbedring af Hjarbæk Fjords miljøtilstand efter en gennemarbejdet analyse af løsningsmulighederne. 
  • Involvering af frivillige i de kommunale institutioner til gavn for både de frivillige og for institutionerne.
Læs mere om Anders' politik her....