Nyheder & Debat


Medlems nyt

Herunder findes nyeste udgave af Medlems Nyt.
Papirtryk og porto er blevet dyrt og derfor er det besluttet at nyeste udgave fremadrettet vil være tilgængelig her på hjemmesiden - og alle medlemmer vil så vidt muligt få Medlems Nyt tilsendt via mail, undtagelsesvis fremsendt med post i papirudgave.

December 2017


Handlingsplan 2018-2022

Klik på den røde "bjælke" og se Venstre i Viborg Kommunes handlingsplan, læs gerne mere herom under punktet "Politik".

Handlingsplan 2018-2022NYT FRA BORGEN/FOLKETINGET

Nyt fra borgen er nyhedsbreve fra
Kristian Pihl Lorentzen

Se mere under overskriften FOLKETINGETAktiviteter i Venstre

Følg med i hvilke aktiviteter vi tilbyder

Se mere under overskriften KALENDER


Byrådet for 2018-2021

Viborg Kommune ledes af et byråd, der består af 31 medlemmer

Der er udover Økonomi- og Erhvervsudvalget 8 fagudvalg:
Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Landdistriktsudvalget.
Der er tillige §17, stk. 4-udvalg:
Tværgående Udvalg for ledige Unge samt Invest in Viborg.

Venstres medlemmer i byrådet
Ulrik Wilbek: Borgmester og født formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Niels-Jørgen Ottesen: Kultur- og Fritidsudvalget.
Anders Korsbæk Jensen:  Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Teknisk Udvalg.
Kim Dongsgaard: Landdistriktsudvalget.
Johannes Vesterby: Landdistriktsudvalget samt Teknisk Udvalg.
Kurt Johansen: Landdistriktsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.
Claus Clausen: Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.
Michael Nøhr: Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.
Åse Kubel Høeg: Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Se mere under overskriften BYRÅDET


flickr flickr - 5. februar 2018

 • Kræftprisen 2018
  Kræftprisen 2018
 • Kræftprisen 2018
  Kræftprisen 2018
 • Kræftprisen 2018
  Kræftprisen 2018
 • Kræftprisen 2018
  Kræftprisen 2018

flickr flickr - 15. januar 2018

 • Nytårskur 2018
  Nytårskur 2018
 • Nytårskur 2018
  Nytårskur 2018
 • Nytårskur 2018
  Nytårskur 2018
 • Nytårskur 2018
  Nytårskur 2018
 • Nytårskur 2018
  Nytårskur 2018

flickr flickr - 6. december 2017

 • EU: ALDE-kongres 2017
  EU: ALDE-kongres 2017
 • EU: ALDE-kongres 2017
  EU: ALDE-kongres 2017
 • EU: ALDE-kongres 2017
  EU: ALDE-kongres 2017