Kristian Pihl Lorentzen er altid frisk til en debat.
Benyt gerne muligheden til at kommentere - også her på siden.
Bring gerne de ting frem her, som du finder er aktuelle, der hvor du er.


Kontakt webmaster, gerne via mail: 
VenstreiViborgkommune@gmail.com


Nyheder & Debat


Medlems nyt

Herunder findes nyeste udgave af Medlems Nyt.
Papirtryk og porto er blevet dyrt og derfor er det besluttet at nyeste udgave fremadrettet vil være tilgængelig her på hjemmesiden - og alle medlemmer vil så vidt muligt få Medlems Nyt tilsendt via mail, undtagelsesvis fremsendt med post i papirudgave.

December 2017


Handlingsplan 2018-2022

Klik på den røde "bjælke" og se Venstre i Viborg Kommunes handlingsplan, læs gerne mere herom under punktet "Politik".

Handlingsplan 2018-2022NYT FRA BORGEN/FOLKETINGET

Nyt fra borgen er nyhedsbreve fra
Kristian Pihl Lorentzen

Se mere under overskriften FOLKETINGETAktiviteter i Venstre

Følg med i hvilke aktiviteter vi tilbyder

Se mere under overskriften KALENDER


Byrådet for 2018-2021

Viborg Kommune ledes af et byråd, der består af 31 medlemmer

Der er udover Økonomi- og Erhvervsudvalget 8 fagudvalg:
Børne- og Ungdomsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Teknisk Udvalg, Klima- og Miljøudvalget, Beskæftigelsesudvalget samt Landdistriktsudvalget.
Der er tillige §17, stk. 4-udvalg:
Tværgående Udvalg for ledige Unge samt Invest in Viborg.

Venstres medlemmer i byrådet
Ulrik Wilbek: Borgmester og født formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget.
Niels-Jørgen Ottesen: Kultur- og Fritidsudvalget.
Anders Korsbæk Jensen:  Ældre- og Aktivitetsudvalget samt Teknisk Udvalg.
Kim Dongsgaard: Landdistriktsudvalget.
Johannes Vesterby: Landdistriktsudvalget samt Teknisk Udvalg.
Kurt Johansen: Landdistriktsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget.
Claus Clausen: Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.
Michael Nøhr: Beskæftigelsesudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.
Åse Kubel Høeg: Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Se mere under overskriften BYRÅDET


flickr flickr - 8. maj 2018

 • EU: Kriterier fejret
  EU: Kriterier fejret
 • EU: Kriterier fejret
  EU: Kriterier fejret
 • EU: Kriterier fejret
  EU: Kriterier fejret

flickr flickr - 3. maj 2018

 • Goddag og farvel i ministeriet
  Goddag og farvel i ministeriet
 • Goddag og farvel i ministeriet
  Goddag og farvel i ministeriet
 • Goddag og farvel i ministeriet
  Goddag og farvel i ministeriet
 • Goddag og farvel i ministeriet
  Goddag og farvel i ministeriet

flickr flickr - 2. maj 2018

 • Rokade - nye ministre
  Rokade - nye ministre
 • Rokade - nye ministre
  Rokade - nye ministre
 • Rokade - nye ministre
  Rokade - nye ministre
 • Rokade - nye ministre
  Rokade - nye ministre
 • Rokade - nye ministre
  Rokade - nye ministre