Peter Jarly

6. juni 2017

Mit navn er Peter Jarly.

Jeg er 60 år og har igennem 35 år været selvstændig erhvervsdrivende indenfor smykkebranchen, både som detailhandler og siden 1998 også med grossist/agenturvirksomhed. I godt 4 år havde jeg tillige den glæde at være samarbejdspartner og direktør i et salgsselskab i F&H koncernen i Viborg. I de seneste år har jeg repræsenteret et italiensk og et engelsk smykkekoncept i Danmark tillige med et tysk agentur med brugskunst og designartikler til boligen. 

Jeg er gift med Britta, som er lægesekretær i psykiatrien på Regionshospitalet. Vi har tilsammen 5 voksne børn fra tidligere ægteskaber samt to børnebørn. Vi bor på Nytorv i Viborg, hvor vi glæder os over den nylige renovering, som har skabt et fantastisk caféliv og torvedage med handel og underholdning.

Siden gymnasietiden har jeg haft en "politisk åre" og her startede mit aktive engagement. Med min interesse for, hvorledes den politiske udvikling i verden påvirker livet også i vores lokalsamfund, er jeg glad for at være valgt som en af Venstres kandidater til KV 2017. Som lokalpolitiker vil jeg prioritere et solidt samarbejde og brede forlig med andre partier, når vi finder, at fællesnævneren er til Viborgs bedste.

Som kredsformand i Gigtforeningen har jeg fået stor indsigt i forholdene omkring kronisk sygdom samt indblik i de problemstillinger, som borgere med smerter på "krop og sjæl" møder i det offentlige system med ofte alt for lange og uværdige afklaringsforløb. Mit fokus er her at forbedre den forebyggende indsats, hurtig afklaring og behandling, ikke mindst af hensyn til den enkelte borgers mulighed for at forblive på arbejdsmarkedet, evt. på nedsat tid. Et andet hjertebarn er mit formandskab for Borgerhuset Stationen og Café Brændpunktet. Vi kæmper for en "socialøkonomisk virksomhed", der med rummelighed og succes hjælper unge som ældre udsatte borgere med igen at få foden indenfor arbejdsmarkedets fællesskab.

Man må gerne være ambitiøs på vegne af sin by og sin kommune. Jeg ser det som en kerneopgave at have en god folkeskole og optimale rammer for vækst, beskæftigelse og en kommunal service, hvor borgeren eller virksomheden generelt kun behøver én kontaktperson. Vi er allerede godt på vej. Virksomheder, nye akademiske uddannelser og udflytning af statslige institutioner har fundet vej til Viborg Kommune. Denne udvikling, koblet op på en forbedret infrastruktur, skal vi fastholde og kæmpe for i årene frem. I vores kommune udgør landbruget og de klynger, som knytter sig hertil, et stort antal beskæftigede, og det er derfor af stor betydning fortsat at fokusere skarpt på dette erhverv. Med et sundt handels - og erhvervsliv sikrer vi det skattegrundlag, som medvirker til finansieringen af den velfærd, som vi alle har glæde af.

Den største udfordring vil blive at medvirke til, at få de nuværende ca. 2.000 unge arbejdsløse i kommunen ind på arbejdsmarkedet. Det er helt afgørende at få denne gruppe ind i en ny forpligtende og konsekvent form for uddannelsesforløb, som kan blive platform for videreuddannelse, gerne inden for faglært håndværk, hvor vi fremover vil mangle arbejdskraft. Samtidig skal vi sikre, at der ikke rekrutteres flere unge ledige, bl.a. igennem en tidlig støtte og erhvervsvejledning i folkeskolen. Hver gang vi får et ungt menneske videre i selvforsørgelse, frigives tillige ekstra midler til f.eks. ældrevelfærd.

Vi lever længere og skylder den stigende ældre generation en respektfuld og værdig sidste del af livet, hvor valgfrihed og individuelle hensyn til pleje er i højsædet.