Medlemsnyt

24. januar 2019

Venstre i Viborg Kommune udgiver "Medlemsnyt" to gange årligt.

Papirtryk og porto er blevet dyrt og derfor er det besluttet at nyeste udgave fremadrettet vil være tilgængelig her på hjemmesiden - og alle medlemmer vil så vidt muligt få Medlems Nyt tilsendt via mail, undtagelsesvis fremsendt med post i papirudgave.

Tilmeld Frameld


NYT nyhedsbrev = Medlemsnyt

Kære medlem af Venstre i Viborg Kommune,

Hermed lancerer vi vores nyeste version af vores nyhedsbrev.
Tidligere udsendte vi et fysisk medlemsnyt. Dette er vi gået fra, da teknologien tillader os, at gøre det på denne måde.
Dette nyhedsbrev udsendes 6 gange årligt, og indholdet bliver med indlæg fra vores folkevalgte politikere fra byråd, regionsråd samt folketing.
De lokale vælgerforeninger får også mulighed for at have indlæg med.
Ligeledes vil kommende arrangementer og lignende informationer være en del af nyhedsbrevet.
Opstår der en politisk situation vi mener er i din, som medlems interesse, vil vi naturligvis udsende en særudgave af nyhedbrevet.
Jeg håber, at du som medlem vil følge med i nyhedsbrevet fremover.

Med venlig hilsen
Kenneth Andersen
Formand, Venstre i Viborg Kommune

NYHEDSBREV NR. 1, 20.11.18

2017 NR. 3

2017 nr. 2 2017 nr. 1

2016 nr. 2 2016 nr. 1 2015 nr. 2 2015 nr. 1