Kurt Mosgaard

6. juni 2017

Mit navn er Kurt Mosgaard

”Hjemme” er for mig Mønsted. Her har jeg været engageret i mange forskellige projekter såsom børnehave, trafiksikkerhed, veje og stiforbindelser. Jeg har været formand for Fjends Erhvervsråd og medlem af kommunalbestyrelsen i Fjends Kommune.

Jeg har et lille firma, som løser opgaver vedrørende international fred og sikkerhed, Afrika og FN. Kunderne omfatter danske ministerier, private virksomheder og organisationer. Desuden underviser jeg og holder foredrag rundt om i Danmark og Europa. Se mere på www.mosgaardconsulting.com.

Arbejdslivet har ført til en række chefposter i Forsvaret, FN, Udenrigsministeriet og i en kommune. Jeg startede som menig ved Prinsens Livregiment i Viborg, senere blev jeg næstkommanderende og chef for et kompagni. Herefter fulgte internationale udsendelser til Balkan, Afrika og USA. Jeg har haft fornøjelsen af at være chef for FN´s hurtige udrykningsbrigade SHIRBRIG, chef for FNs styrker i Vestsahara, Danida chefrådgiver i det sydlige Afrika og Zimbabwe samt ministerråd og militærrådgiver i New York. Jeg sluttede i forsvaret som chef for Jydske Dragonregiment i Holstebro.

Jeg var vicekommunaldirektør i Skærbæk kommune i Sønderjylland med ansvar for teknik og miljø, skat, økonomi og projekter i årene 1993-94, hvor jeg havde orlov fra forsvaret..

Mine aktuelle tillidshverv og fritidsinteresser omfatter jobbet som landsformand for Prinsens Livregiments Soldaterforening, bestyrelsesmedlem i FN-forbundet, delegationschef for de militære skydelandshold, jagt, fiskeri, skydning, havkajak samt humanitære projekter i Afrika. Jeg er endvidere indehaver af en lille skov ved Bjerregrav, hvor jeg svinger motorsaven, planter træer og ikke mindst nyder selskabet af andre naturelskere og gode jagtkammerater.

Min bedre halvdel hedder Anette. Vores børn er fløjet fra reden.

Jeg håber at kunne bidrage til, at Viborg Kommune åbner sig endnu mere udadtil med henblik på at skabe grundlaget for flere private, statslige og internationale arbejds- og studiepladser. Åbenheden udadtil drejer sig også om at arbejde for bedre infrastruktur og forbindelser til og fra Viborg-området, inkl. fly, tog, hærvejsmotorvej og hovedvej 26.

Et andet fokusområde vil være, at Viborg kommune som virksomhed bliver dygtigere til at varetage sine opgaver til fordel for borgerne, og at de kommunalt ansatte oplever øget jobtilfredsstillelse, respekt og god ledelse. Jeg vil i øvrigt arbejde for delegering af ansvar, kompetencer og ressourcer – også til skoler, plejehjem m.v. Vi skal være tilbageholdende med flere højtlønnede projektmedarbejdere, da det alt andet lige giver færre varme hænder og færre til at løse de helt nødvendige driftsopgaver.   

Byrådet skal fortsætte og udvikle indsatsen over for tidligere militære og civile udsendte veteraner. Jeg vil endvidere arbejde for en bedre balance mellem by og land, så også borgerne i de mindre byer og landområder vil kunne nyde godt af kommunens udvikling og nye tiltag. Det gælder også byfornyelsesprojekter, et sammenhængende stisystem og bedre kommunale veje, hvor jeg naturligt vil have særligt fokus på den vestlige del af kommunen. Første prioritet er i min optik at få staten til at anlægge en cykelsti langs hovedvej 16 mellem Daugbjerg og Mønsted Skole og trafik-sikre adgangen til Mønsted Skole.