Knud Erik Navntoft

6. juni 2017

Mit navn er Knud Erik Navntoft

Jeg er 68 år og dermed den ældste af Venstrekandidaterne, men er til gengæld placeret sidst på valglisten.

Jeg er født og opvokset på landet ved Ølgod. Jeg forlod folkeskolen efter 7 års skolegang. Derefter beskæftiget ved landbruget i 5 år.

Skæbnen magede sig, at mine forældre døde og dermed en opfordring til at finde anden beskæftigelse.

Min fantasi rakte til at påbegynde et realkursus med efterfølgende studenterkursus – afsluttende med uddannelse som dyrlæge fra Landbohøjskolen i 1978.

Efter 2 års beskæftigelse i praksis påbegyndte jeg egen praksis i svinesygdomme. Forretningen betjente 13 % af den danske svineproduktion ved afhændelse i 2017.

Jeg er gift med Mette på 29. år. Vi har 2 døtre på 27 og 28 år, som efter veloverstået uddannelse nu har robust fodfæste på arbejdsmarkedet.

Mit medlemsskab af Venstre strækker sig over de sidste 50 år, hvor jeg de sidste 25 år har været medlem af bestyrelsen for Tjeleegnens Venstre, herunder valgt til Tjele Kommunalbestyrelse fra 1998 til fusion med Viborg i 2007.

Min interesse er mere politik end enkeltsagsbehandling og har respekt for, at de indkrævede skatter/afgifter er borgernes penge – ikke kommunens, og det er byrådets fornemmeste opgave og forpligtelse at fordele midlerne efter borgernes behov.

Af vital politisk interesse er, at alle børn og unge får lige mulighed for at udfolde sig til egen og fælles bedste!

Ingen unge skal forlade 9. klasse uden efterfølgende uddannelse, arbejde eller aftjene værnepligt!

VI skal gøre gode skoler bedre!

Vi skal afbureaukratisere ældreomsorgen!

Regelforenkling kommer ikke oppe fra – men neden fra!

Vi skal overveje at etablere et by-/landdistriktsudvalg, således at Viborg Kommune bliver en hel kommune og ikke blot en sogneunion!