Kim Donsgaard

6. juni 2017

Familiefar med lokale rødder.

Mit navn er Kim Dongsgaard og jeg bor i Rødkærsbro sammen med min hustru og vores 2 fælles børn. Jeg er er født og opvokset i Rødkærsbro, men har boet en længere årrække i København i starten af min erhvervskarriere, og mens jeg tog videregående uddannelser indenfor financiering og kommunikation.

Min hustru og jeg flyttede for 10 år siden tilbage til Rødkærsbro, da det var vigtigt for os, at vores børn skulle vokse op i et lokalsamfund med trygge rammer og et stærkt fællesskab.

Erhvervserfaringer fra stor dansk koncern

Jeg startede min karriere i Danske Bank i Bjerringbro for 20 år siden. Det meste af min karriere har jeg dog tilbragt i vores koncern-hovedsæde, hvor jeg har arbejdet med digitalisering og innovation. For nuværende arbejder jeg i Århus med udvikling af MobilePay.

Tre særlige fokusområder

Jeg har tre særlige fokusområder, som vil være rettesnor for mine politiske beslutninger:

  • Vi skal have aktive lokalsamfund, hvor det er attraktivt at bosætte sig
  • Vi skal have attraktive vilkår for erhvervslivet, så vi kan skabe jobs og velfærd
  • Vi skal have en borger-fokuseret og effektiv kommune, som giver værdi til borgerne for deres skattekroner.

Stærkt værdigrundlag, som jeg ikke vil gå på kompromis med

Som vælger er det essentielt at vide, hvilke normer og værdier deres politikere har. Nedenfor har jeg nævnt tre værdier, som jeg vægter meget højt og altid forsøger at leve op til.

  • ÆRLIGHED -  Jeg siger, hvad jeg mener, og mener hvad jeg siger. Derfor kan du stole på, at det jeg siger før et valg, er det jeg vil kæmpe for efter et valg.
  • GENNEMSIGTIGHED - Jeg er stor fortaler for, at der skal være stor gennemsigtighed for borgerne i politiske beslutninger.
  • DYGTIGHED - Jeg er meget optaget af at beslutninger træffes ud fra et objektivt og metodisk grundlag og ikke en mavefornemmelse.

Stem på mig, hvis du vil have nytænkning i Viborg Kommunalbestyrelse:

Jeg er overbevist om, at jeg med min erfaring fra det private erhvervsliv kan bringe nytænkning ind i Viborg Kommune til glæde for borgere og virksomheder.

Jeg vil udfordre vanetænkningen og pege på nye måder at gøre tingene på. Så stem på mig hvis du mener, at tingene kunne gøres lidt smartere.

Klik ind på kimdongsgaard.venstre.dk eller LinkedIn, hvis du vil vide mere.