Karin Clemmesen

6. juni 2017

Jeg hedder Karin Clemmensen, er 47 år og uddannet sygeplejerske.

Jeg er gift med Jørgen og sammen har vi 3 døtre på 9, 15 og 16 år.

Vi bor på en gård helt ude i det yderste af kommunen, i Kobberup tæt ved Stoholm, hvor Jørgen er fuldtidslandmand. Jørgen står for det fysiske arbejde, mens jeg tager mig af regnskab og de administrative opgaver. Jeg er domsmand ved byretten i Viborg og har en plads i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen ”Skive, Thisted og Viborg”.

Jeg kom ind i Viborg Byråd ved kommunalvalget i 2013. Det var en ukendt verden for mig, som jeg tidligere havde rynket lidt på næsen af og synes var spild af tid. Men man har jo altid lov at blive klogere… Politik viste sig faktisk at være spændende. Jeg sidder i Børne- og Ungdomsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget; 2 af de tunge udvalg – både hvad angår økonomi og arbejdsmængde. Det er områder, som har min store interesse, og hvor jeg føler, at jeg virkelig kan bidrage med den viden og erfaring, jeg har som sygeplejerske, forælder og landmandskone.

I min tid i byrådet, har jeg fået en masse viden og erfaringer. Jeg har oparbejdet et solidt netværk - både indenfor og udenfor det kommunale system. Jeg begynder at forstå de politiske spilleregler og tænke taktisk. Jeg er blevet bedre til at gennemskue politiske drillerier og fornemme, hvilke kampe, der skal kæmpes og hvilke jeg skal lade andre om. Og så er der regel nr. 1: Et demokrati er kendetegnet ved, at politikerne har styringen og sætter retningen i kommunen, men embedsmændene har den magt, som vi politikere ikke tager. Jeg håber at kunne få lov at bruge min erfaringer og føre den politik, jeg står for – også i den næste byrådsperiode.

Og hvad er det så, jeg står for? Jeg var tilbage for at se, hvad jeg sagde for 4 år siden, første gang jeg stillede op til kommunalvalget. Meget af det står stadig ved magt – og heldigvis. For det betyder, at trods 4 års politisk skoling, har jeg holdt fast i, hvem jeg er og i mine grundlæggende værdier:

Sund fornuft, rettidig omhu og tillid fremfor kassetænkning, kontrol og centralisering.

Prioritering af kernevelfærdsydelser og basisservice førend kulturelle fyrtårne og dyre prestigeprojekter.

Flere varme hænder til dagtilbuds-, skole-, ældre- og handicapområdet.

En anstændig ældrepleje og værdige forhold for vores handicappede, bl.a via uddannet personale, meningsfulde aktiviteter og ordentlig mad.

Investering i vores børn og unge er en investering i fremtiden. Jo tidligere indsats, des større effekt og forebyggelse på sigt – også for de udsatte børn, unge og familier.

Det skal være attraktivt at bo, arbejde og være familie – også udenfor Viborg by. Det kræver offentlige transportmuligheder og cykelstier, nok dagplejepladser og et konkurrencedygtigt folkeskoletilbud, lokale butikker og et aktivt foreningsliv.

På rådhuset beslutter vi fine ord, politikker og strategier på papir. Men der er langt fra papir til virkelighed. Vigtigst for mig er, at der er handling bag de fine ord, og udmøntningen i den virkelige verden, hos den enkelte borger.