Johannes Vesterby

9. juni 2017

Mit navn er Johannes F. Vesterby

Personlig frihed for den enkelte og gode rammer for mennesker til at udfolde et meningsfuldt liv i, er det politiske brændstof, der driver mig. Både når det handler om det individuelle menneske og det ægte og forpligtende fællesskab.

Derfor blev jeg for snart 30 år siden politisk aktiv i Venstre og siden 1997 har jeg været indvalgt i Tjele Kommune/Viborg Byråd. Det er en utroligt spændende udfordring at være med til at udvikle den superkommune, som Viborg er blevet. Kommunen gennemgår i disse år en rivende udvikling med Viborg som det absolutte centrum og de omkring liggende og enestående større og mindre bysamfund som satellitter, der også kendetegnes ved fremgang og udvikling.

Denne udvikling skal fortsættes og styrkes. Viborg skal være den bedste bosætningskommune i Danmark og det har den absolut potentialet til, med sin smukke natur, fantastiske historie og righoldige kulturoplevelser. Vi er godt på vej, men vi skal helt i mål.

Rammerne til det skal være der, og derfor har vi satset hårdt på at skaffe attraktive byggegrunde og gøre de lokale bycentre lækre. I de byudviklingsprojekter, der i øjeblikket gennemføres overalt i kommunen oplever jeg, at lokalsamfund genfinder sig selv i en ny og styrket form. Det er en stor inspiration for mig at deltage i møderne, hvor borgere med stort engagement, spiller en vigtig og aktiv rolle i udviklingen af den samlede kommune.

Men intet af dette uden et velfungerende uddannelses- og erhvervsliv. Viborg Kommune har i de senere år bevæget sig fra bunden til toppen hvad angår erhvervsservice og det er lykkedes at skaffe videregående uddannelser hertil. Den nye planlov har også sikret bedre muligheder for erhvervsudvikling i landdistrikterne. Alt sammen udmærket, men vi skal være endnu bedre.

Viborg Kommune skal kendes som stedet hvor det er let og smertefrit at opstarte og videreudvikle sin virksomhed, og hvor den nødvendige og veluddannede arbejdskraft er til rådighed. Endvidere skal vi arbejde benhårdt og målrettet for at skaffe en bedre infrastruktur, både hvad angår motorvej, lokale veje samt jernbaneforbindelser.

Kort sagt: Viborg Kommune skal være det mest interessante sted at leve og realisere sine ideer.

Lidt personlige data:

  • 1990: Politisk aktiv for Venstre i Tjele med organisatorisk arbejde. 
  • 1997: Indvalgt i Tjele Kommunes kommunalbestyrelse
  • 2003: Indsat i den politiske styregruppe til dannelse af Viborg Kommune, som vi kender den i dag
  • 2005: Indvalgt i Viborg Byråd 4 år, formand for Beskæftigelses-udvalget. Seneste 6 år, formand for Teknisk Udvalg.  

Jeg er 57 år ung og bor i Løvel på min fødegård, som har tilhørt min familie i mere end 200 år. Jeg har to børn på henholdsvis 24 og 21 år.