Inge-Lise Sterup

14. september 2017

Mit navn er Inge-Lise Sterup
Jeg har været politisk aktiv de seneste 20 år og siddet i Byrådet i Karup/Viborg fra 2002 til udgangen af 2009. Efter Byråds-perioderne har jeg været formand for den lokale Venstre-vælger forening og er nu kasserer.
I byrådsperioderne har jeg arbejdet med flg. emner: Kultur- og Fritid, Forebyggelse, Folkeoplysning, SSP, Trafiksikkerhed, Kulturprinsen. I Karup i Styregruppen omkring kommunesammenlægningen og Økonomi- og Socialudv.

Hvorfor stiller jeg så igen mit kandidatur til rådighed for Venstre i Viborg Byråd?
Der blev en ledig plads på listen for vores område i ellevte time, og da min livsituation har ændret sig meget her i 2017, og jeg stadig brænder for det politiske arbejde og samfundet omkring mig, sagde jeg ja efter kort betænkningstid.

For mig er det vigtigt, at vi hele tiden husker på, at land og by er hinandens forudsætninger, og at vi kun via et godt samarbejde kan komme frem til fornuftige og holdbare løsninger. 
Det er også vigtigt for mig, at borgerne oplever, de får en god service på alle områder.
Et område der også er meget vigtigt og hvor der hele tiden sker ændringer er i behovet for pleje og omsorg for ældre og syge. Jeg mener vi har en stor opgave i at blive bedre til at opfylde det enkelte menneskes behov. Syge og ældre bør have en tryg og god hverdag, der så meget som muligt, ligner den hverdag man altid har haft.

Kultur og idræt har altid haft en utrolig høj prioritet og fyldt rigtig meget i min hverdag, og jeg mener, at et veludbygget kultur- og fritidsliv er med til, at gøre os glade og positive. Motion bør være en vigtig del af vores hverdag. Her skal kommunen være en god medspiller og med til at fremme alt det frivillige arbejde, der foregår rundt i hele kommunen. Uden de mange, mange frivillige ville rigtig mange ting jo slet ikke ske.
Jeg har altid været aktiv i lokalsamfundet og er p.t. aktiv i flg. foreninger: Medlem af Folkeoplysningsudvalget (valgt for idrætten), fm. for Havredal Borgerforening og Forsamlingshus, bestyrelsesmedlem i Alhedehallerne, igangsætter i ”Parkvængets Venner” i Frederiks og senest har jeg været igangsætter af projekt +60, et projekt der helt falder i tråd med den idrætspolitik omkring Vision 2025, som Byrådet netop har godkendt.

I de sidste godt 30 år af mit arbejdsliv var jeg ansat hos HMN i Viborg (tidligere Naturgas Midt-Nord), hvor jeg i alle årene varetog opgaver i salgsafdelingen og i nogle år også var Salgschef. Jeg blev pensioneret som 65 årig, men har efterfølgende haft næsten 1½ års arbejde yderligere hos HMN.
Desværre mistede jeg den 1. april min mand Tage, efter en længere kræftsygdom. Jeg har 2 voksne børn og svigerbørn, som tilsammen har 5 drenge. Efter at have boet i Havredal siden 2004 er jeg fra 1. juli flyttet til Frederiks, hvor jeg nu bor i et dejligt renoveret hus sammen med ”Jensen” min søde lille ruhårede Gravhund. Med mine 68 år har jeg mange års erfaring og har rigtig meget lyst til igen at være med til at præge udviklingen i Viborg Kommune. Jeg brænder for lokalsamfundet, men kan også se helhederne og at land og by er hinandens forudsætninger. 

Jeg er ikke patriotisk men jordnær og med begge ben godt forankret i den jyske muld.