Ib Bjerregaard

6. juni 2017

Mit navn er Ib Bjerregaard

Jeg opstiller til både regionsråd og byråd

Jeg har altid været politisk interesseret, det startede med debatten op til EF-medlemsskabet tilbage i 1972. I 1976 tegnede jeg medlemskab af Venstres Ungdom og var aktiv der i nogle år, Bl.a. også mens jeg læste i København. Da jeg vendte tilbage til Viborgegnen blev jeg aktiv i Venstres organisation bl.a. som lokalforeningsformand i flere år.

Jeg blev i 1994 valgt ind i kommunalbestyrelsen i Møldrup Kommune, men stoppede med det i slutningen af 2001 for at koncentrere mig om at lede Venstres amtsrådsgruppe.

Jeg blev i 1998 valgt ind i Viborg Amtsråd, hvor jeg var med indtil Viborg Amt lukkede ved årsskiftet 2006/2007. Nåede gennem 9 år at være medlem af teknik og miljøudvalg, økonomiudvalg, psykiatriudvalg, sundhedsudvalg og undervisnings- og kulturudvalg.

Ved valget i november 2005 blev jeg valgt ind i sammenlægningsudvalget for Viborg Kommune. Det der nu er den nye Viborg kommunes byråd. Her var jeg Venstres gruppeformand, 1. viceborgmester, næstformand i økonomiudvalg og kulturudvalg samt medlem af teknisk og børne- og ungdomsudvalg i den første periode. Prøvede også i november 2009 at blive borgmester. Da det ikke lykkedes, har jeg siden været alm. byrådsmedlem og aktuelt med i økonomiudvalg og kulturudvalg samt siden årsskiftet 2015/16 igen gruppeformand for byrådsgruppen.

Jeg har valgt igen at genopstille både til byråd og regionsråd, da der begge steder er stor mulighed for Venstreledelse, og det vil jeg gerne give min fulde opbakning til kan ske.

Jeg har som ambition at fokusere på sikker drift og være den, der kan bidrage med viden og erfaring til byrådsarbejdet og forhåbentlig give et godt rygstød til en venstreledet kommune og region.

Politisk er mit fokusområde skoler, hvor jeg glæder mig til implementeringen af de ekstra millioner, der er vedtaget tilført området i 2018. Ligeledes ligger udvikling af kommunen mit hjerte nær. Og i forhold til medlemskab både i kommune og region vil jeg have fortsat fokus på sammenhæng for borgerne, så kassetænkningen bliver mindst mulig.

Erhvervsmæssig arbejder jeg som landbrugsmægler på fuld tid med udgangspunkt fra et kontor i Aars og kører rundt i regions Midtjylland og Nordjylland, med formidling af alle slags landbrug store som små. Jeg er uddannet agronom og har arbejdet som landbrugskonsulent, som selvstændig landmand og nu som ejendomsmægler.

Privat er jeg gift med Pia og har været det i 30 år. Vi har en datter på 27 og en søn på 30. Vi bor i Overlund i Viborg og har gjort det i 1½ år, vi har tidligere boet i midtbyen i 10 år og på gården i Låstrup resten af livet undtagen de 4 år, hvor jeg læste i København.