Henning Fruergaard-Pedersen

6. juni 2017

Jeg hedder Henning Fruergaard-Pedersen

Venstre i Tjele har området omkring Hammershøj repræsenteret af undertegnede.

Jeg er 63 år, opvokset i Viborg, og flyttede for 30 år siden mit landbrug til landsbyen Hvidding i Tjele området. Her har jeg drevet en mælkeproduktion og planteavl siden. Området har et aktivt lokalsamfund,  som jeg og min familie har taget del i gennem årene. 

Som mindre erhvervsdrivende i en af kommunens yderområder er det vigtigt at være en del af foreningslivet og at være med til at gøre en indsats for, at der stadig er erhverv, liv og fællesskab omkring én. Dette ønske om at varetage interesserne for de lokale fællesskaber er et af de områder, hvor jeg kan gøre en politisk forskel som Venstres kandidat til dette valg. Jeg brænder for mit lokalområde og har med min brede organisatoriske erfaring og store netværk fingeren på pulsen, og ved hvad der er behov for, når fællesskabet skal fungere. Jeg har bred opbakning i lokal- og foreningslivet, og vil arbejde for at der sættes gode rammer for trivsel i lokalområderne. I mit politiske arbejde har jeg specifikke mærkesager, hvor jeg vil lægge min energi.

Vi skal sikre at vores unge mennesker bliver en del af et fællesskab enten ved hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet eller ved at komme i uddannelse. De mange unge mennesker, der er faldet uden for systemet, skal have den nødvendige støtte til at komme tilbage til fællesskabet f.eks. ved hjælp fleksible tilbud og mentorordninger.

Vi skal skabe vækst i lokalområderne, så rammerne om livet i de små lokalsamfund er i orden for borgere i alle aldre i kommunen. Helt lokalt, i den del af kommunen jeg kender bedst, er der tre vigtige projekter, der skal prioriteres- projekter der sikkert vil give mening at lave i mange af kommunens små lokalsamfund:

  • Rammerne om et sundhedscenter i Hammershøj eller Ørum, med plads til tværfagligt samarbejde mellem forskellige sundhedsfaglige grupper. Det skal sikre at vi fortsat kan rekruttere f.eks. læger til de små lokalsamfund, samtidig med at det giver kvalitet og nærhed for sundhedsbehandlinger af borgerne.
  • Ældrevenlige byggerier hvor vores ældre kan blive boende i deres hjemby i trygge fællesskaber.
  • Kommunen skal støtte de lokale foreninger og bakke op omkring de lokale fællesskaber. Det er vigtigt at de mange frivillige der bruger tid, kræfter og social kapacitet på at dyrke de lokale fællesskaber får de bedste rammer. Et lokalt eksempel kan være at støtte op om en samlet placering af idrætslivet omkring hallen og friluftsbadet i Hammershøj.  
  • Cykelsti fra Ørum til Foulum, så der er sammenhæng mellem lokalområderne, og mulighed for sikkert at kunne cykel fra kommunens østlige side ind mod Viborg.

Kommunens erhvervsdrivende er et vigtigt bidrag til lokalområdernes vækst, og de skal føle sig værdsat. Kommunen skal sikre hurtig sagsbehandling og gode rammer for vækst og udvikling både for etablerede virksomheder og iværksættere.