Esben Tøttrup

6. juni 2017

Mit navn er Esben Tøttrup eller Græskarmanden!

Jeg er 52. år, født i Rindsholm ved Viborg og bor nu i Bjerring ved Bjerringbro, sammen med Helle igennem nu 21 år. Vi har været gift i 12½ år.

Sammen har vi to dejlige piger, Maja på 15 år og Rikke på 18 år.

Arbejde: selvstændig siden 1984. Er Bonde med stort B. Driver et svinebrug, hvor jeg producer ca. 2500 slagtesvin til salg om året. Herud over driver jeg 72 ha. alsidig mark og skovbrug, hvoraf der er specialafgrøde og turisme som en del af driften, majslabyrint og græskar. Ud over landbruget er vi ansat som plejefamilie for Silkeborg kommune.

Jeg er opvokset i Rindsholm hvor jeg var ude at arbejde siden jeg var 8 år (foderstof, aviser, landbrug). Jeg vidste, hvad jeg ville være som 14-årig og købte mit første landbrug som 19-årig.

På det politiske område har jeg været medlem af Venstre siden ca.1980. Som en ægte venstremand, er jeg nok ved at være en af de sidste. Nogle kalde os for ”rebeller”. Min bedstefar, var husmand og socialdemokrat, ansat ved DSB på Glyngøre banen. Han skulle have været forgangsmand på den såkaldte ”aldershjælp”. Jo, det ligger lidt i blodet. Som en bekendt siger: Social Liberal, noget jeg mangler ved det Venstre jeg kender i dag!

For mig har det altid været en ægte Venstre holdning at være Social Liberal, noget som jeg gennem tiden har fulgt og er en del af mit politiske og ikke mindst mit livs virke. For mig har det altid været vigtig at deltage i samfundets udvikling. Tage ansvar for omgivelserne. Mine liberale holdning er og bliver: Skab udvikling til gavn for fremtiden, som også kommer andre til gode. Støt og hjælp dem som har et behov. Vær i harmoni med naturen og omgivelserne.

Som aktiv inden for Venstre i mange år, bl.a. i baggrundsgrupper m.v., har jeg fået indsigt i vores lokalområde. Da jeg fik den ære at blive valgt ind i gl. Bjerringbro kommunes byråd i 2002 erhvervede jeg en større viden inden for det kommunale område. I de 5 år jeg var valgt her har jeg forsøgt at være med til at påvirke udviklingen i vores område.

For mig stod det allerede den gang lysende klart at Bjerringbro skulle ”oppe sig”, for udviklingen går ufattelig stærkt. Nye tider. Der er behov for nytænkning.

Jeg har spurgt: Har Bjerringbro fortjent den udvikling som vi har været vidne til nu igennem  10 år…….. eller skal vi bare lade stå til? Som Venstremand er svaret helt klart Nej!! Politisk skal der igennem Viborg Byråd iværksættes handling, som i fremtiden vil sikre den østlige del af Viborg kommune, vores område.

Jeg anser det som en første prioritet, at Bjerringbro får skabt et befolkningstilvækst og alt under 3 % inden 4 år er et nederlag/fiasko. Vi skal turde bryde holdninger og grænser ned. Skabe sammenhæng, selvom det koster skrammer.  Venstre SKAL være garant for udvikling her. Venstre er det eneste parti som kan, det har historien trods alt vist.

Sluttelig: Jeg ser et samarbejde med andre partier som en selvfølgelighed. Og det er meget vigtigt, at vi her i 8850 står sammen.