Claus Clausen

6. juni 2017

Mit navn er Claus Clausen

Jeg bor i Vroue, som ligger i den vestlige del af kommune, er gift med Dorthe, og to af vores fire børn er stadig hjemmeboende. Vi bor på en gård, hvor der er 135 køer, og mælkeproduktion er min primære beskæftigelse.

Det ligger i mine gener at være aktiv og søge indflydelse. Jeg har været formand for Vestfjendshallen og Vridsted IF, jeg er formand for Landboforeningen Limfjord. Og jeg var formand for skolebestyrelsen på Vridsted skole, da et flertal i byrådet ville have en ny skolestruktur, som indebar at udskolingen ikke skulle være i Vridsted. Det endte ikke således, da lokalbefolkningens modstand var for stor.

Det blev min indgang til kommunalpolitik. Jeg blev opstillet til valget i 2009, og har siddet i byrådet siden. Jeg har i de to valgperioder siddet i Børne og Ungdomsudvalget samt Klima og Miljøudvalget. Det er de politik områder jeg interesserer mig mest for.

Den verden vi kender forandrer sig hastigt, både når vi ser på det lokalt og nationalt. Digitalisering og globalisering gør, at reaktionstiden bliver stadig mindre, hvilket stiller nye krav til os om, hvorledes vi forbereder vores børn og unge mennesker til den fremtid, der kommer. Vi kan ikke forudse fremtidens udfordringer, men vi skal arbejde på en måde, så nye teknologier, innovation, entreprenørskab, nysgerrighed og videnbegær vil gøre os i stand til klare de udfordringer og forhindringer, der kommer i fremtiden. Disruption kommer ind i folkeskolen, og vi vil mere end forberede eleverne til den næste Pisatest. Det vil kræve, at nye fagligheder får plads i skolen, så vi åbner ud mod udviklingen.

I Danmark har vi en lang tradition for at producere i det åbne land, samtidig med at vi har en høj miljøbeskyttelse. Vi producerer mange flere fødevarer, end vi selv forbruger, og vi pumper rent drikkevand op fra undergrunden. Vi kan benytte og beskytte det åbne land, og det er en politik, vi skal videreføre.

En positiv udvikling for Viborg Kommune kræver flere indsatser. Det er væksten, der vil drive udviklingen, virksomheder skal etablere sig og vokse i kommunen, det kræver kvalificerede medarbejdere, som vil efterspørge bosætningsmuligheder, hvor der er gode dagtilbud og skoler, og der skal være fritidsaktiviteter og spændende kulturelle muligheder, for at skabe det, må vi i kommunen sørge for at der er vækst.

Jeg vil være med til, at kommunen støtter de nødvendig indsatser, så Viborg Kommune forsat er attraktiv for virksomheder og borgere.