Britta Leth

6. juni 2017

Mit navn er Britta Leth

Jeg er 59 år og gift med Ove Frank, der arbejder hos XL Byg. Vi bor på 42. år i Viborg og har to sønner, Allan, der er civilingeniør, og Preben, der er cand. mag, i historie og samfundsfag.

Ove og jeg nyder gå- og cykelture på Viborg-egnen, ja hele friluftslivet.

Jeg har i 20 år haft et udviklende job hos Viborg Kommune, hvor jeg også underviste for Kommunedata. I 17 år jeg havde jeg ønskejobbet på Viborg Turistbureau, først som souschef og senere som turistchef. Jeg arbejder nu i et spændende job som ø-turismeambassadør for 37 danske øer og som turismekonsulent med udvalgte projekter.

Politiske interesser: Mit vigtigste politiske budskab er, at jeg vil handle i respekt for borgerne, deres mening og hverdag. Ved borgerhøring og lokalplaner finder jeg det værdifuldt at lytte til borgernes synspunkter, så der er sammenhæng med disse og de politiske beslutninger. Jeg vil vise kommunens ansatte tillid og give dem ansvar, så de kan give borgerne den bedste service og de bedste rammer. Unødvendigt bureaukrati og mange ledelseslag vil jeg gøre alt for at afskaffe, og jeg vil være meget opmærksom på, hvad værdien og nytten er af ansættelse og brugen af konsulenter.

Ambitiøs erhvervspolitik: For mig er det vigtigt politisk at skabe de overordnede rammer, så virksomhederne i Viborg Kommune får de bedste betingelser for vækst, og ambitionerne for erhvervslivet skal være høje. Tilføre viden, skabe platforme for samarbejde, forenkle sagsbehandlingen hos kommunen og sikre en optimal infrastruktur er for mig vigtige indsatsområder. Derudover skal der været en velfungerende etableringsrådgivning for iværksættere. Som politiker vil jeg være med til at skabe de bedste rammer med gågader og torve for butikkerne i kommunens handelsbyer og forbedre parkeringsforhold for de handlende og turisterne med fortsat gratis parkering.

Miljø: Jeg vil gerne igangsætte tiltag, som gør Viborg Kommune til en grønnere kommune. Et tiltag med at få flere til at cykle på arbejde er blot et lille initiativ, som jeg sammen med Cyklistforbundet har igangsat. Ved at tænke innovativt og kreativt kan der arbejdes frem mod en grønnere og CO₂-neutral kommune.         

Et sammenhængende sundhedsfremme i et livsperspektiv: Det er for mig vigtigt, at der er høje ambitioner for den service, som Viborg Kommune skal yde fra vuggestuen til skolen. Der skal være en sammenhæng i indsatserne, så der skabes de mest optimale forhold for børnene og de ansatte. Der skal være plads til, at det enkelte barn bliver set og får den bedste individuelle support. Decentral ledelse, hvor også forældrene inddrages prioriterer jeg højt. For borgere, der har brug for hjælp, ønsker jeg at det kan ske i et tæt og tillidsfuldt forhold til de kommunalt ansatte, som her gør en beundringsværdig indsats, men der skal fremover være mere tid til nærvær. Med fokus på sundhed igennem livet kan vi alle blive bedre til at tage ansvar for vores liv.

Kultur og natur: Danmarkshistoriens vingesus er spredt over hele Viborg-egnen. Jeg vil arbejde for, at den interessante historie bliver formidlet levende til både børn, voksne og turister. For Dollerup Bakker med de store geologiske og historiske værdier er det min idé at undersøge om, der kan etableres en nationalpark, som i sammenhæng med De Fem Halder, Kongenshus Mindepark og et nyt geo- og istidscenter kan tiltrække flere turister. Jeg vil også arbejde for, at der i Viborg Kommune etableres et oplevelsescenter, hvor kunst, kultur, videnskab og innovation formidles med et højt ambitions- og kvalitetsniveau. Jeg vil værne om den historieske kulturarv og arbejde for at kunst og kultur kan opleves på hele Viborg-egnen, så Viborg Kommune er et godt sted at bo og opleve.