Åse Kubel Høeg

5. juni 2017

Mit navn er Åse Kubel Høeg

Jeg er lige blevet 60 år. Jeg har været en del at Venstres byrådsgruppe de sidste 20 år. 

Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet indenfor mange grene af uddannelsen så som: Intensiv, skadestue, narkose, hjemmeplejen, visitation og sidst som underviser på social og sundhedsskolen i Skive. 

Jeg har de sidste tre år haft orlov til at passe min dejlige mand Hans som var alvorlig syg. Hans fik lov, at sove stille ind i vores hjem den 25 feb. Min uddannelse kom mig her til hjælp, og det er jeg taknemlig over. I forbindelse med pasning af Hans blev vi en del af ”systemet”, og det var for mig meget lærerigt og ja, der er fortsat en masse, der kan gøres bedre og med mere fokus på borgerne.

For mig har sundheds-, social- og beskæftigelsespolitik altid været det, jeg har brændt for. Og de tre politiske områder hænger tæt sammen.

At få fodfæste på arbejdsmarkedet er måske den brik i et menneskers liv, der har den største effekt på, hvordan du og familiens liv formes. Vi ved fra utallige undersøgelser, at ledighed og dårlig økonomi spiller en afgørende rolle for menneskers sundhed og trivsel. Det at børn vokser op i familier, hvor forældrene går på arbejde, ved vi en giver arbejdsidentitet.

Derfor skal Viborg kommune føre en aktiv erhvervspolitik, både for at tiltrække flere virksomheder og for at få de virksomheder vi har, til at hjælpe borgere ind på arbejdsmarkedet. Det er bevist, at det giver merværdi for virksomhederne at ansætte mennesker på forskellige vilkår. Dette er ekstra vigtigt, fordi vi ved, at om få år kommer vi til at mangle arbejdskraft.

Jeg bliver fortsat forarget over, at vi i 2017 ikke ligestiller psykisk syg med fysisk sygdom.

Et udtryk for manglende ligestilling er, at psykisk syge og handicappede borgere visitererest i deres eget system i kommunen, frem for at blive set som en borger med funktionsnedsættelse og visiteres på lige fod med andre borgere, der har brug for hjælp og støtte. Det bør vi ændre!

Sundhed, trivsel, motivation og arbejdsglæde er begreber som skal tilbage på de kommunale institutioner og arbejdspladser. For mig er det tankevækkende, at høre ansatte på vores plejecentre, der ikke vil have deres egne forældre til at bo på den arbejdsplads de selv er en del af, det bør vi ændre ved at have mere fokus på god ledelse.

I denne byrådsperiode er jeg en del af økonomi og erhvervsudvalget, social og arbejdsmarkedet udvalget og har formandsposten i UHI (Handel, uddannelse og innovation). UHI har bl.a. lavet animationsstrategi, som den eneste kommune i landet, et område vi er førende indenfor. UHI har været medvirkende til, at der nu er praktikpladsgaranti indenfor 6 erhvervsuddannelser på Mercantec. UHI har lavet projekter på tværs af forvaltninger, en øvelse vi alle taler om, men som ikke ofte bliver praktiseret. Det bør vi i have meget mere fokus på i næste periode.

Fremtiden ser spændende ud, vi vil blive udfordret på alt det vi kender så som: 

Førerløse biler. En læge i Indien kan via et joystick opererer på en patient på Viborg sygehus.

Robotter som kan gennemlæse samtlige retslige afgørelser på 20 minutter og afgive svar som det vil tage et menneske 160 timer at læse sig igennem. Job i kendte brancher forsvinder og nye opstår indenfor områder vi knapt kender i dag.

Der kommer til at ske store forandringer og det skal vi være klar til som kommune. Vi bliver nødt til at tænke nyt indenfor de kommunale arbejdsgange hvor det giver mening. Og hvor vi er foregangskommune skal vi fastholde den position, men vi skal turde gøre op med vanetænkning.

Så der er nok at tage fat på og jeg har fortsat energien, nysgerrigheden og modet til at være med til at gøre en forskel.

Giver dette anledning til spørgsmål eller kommentarer kan jeg altid kontaktes på mobil 30858976 eller mail. akh@viborg.dk