Anders Jensen

6. juni 2017

navn er Anders Jensen

Jeg er 54 år og ansat som økonomikonsulent og souschef i økonomiafdelingen i LMO - Viborg, som er en rådgivnings-virksomhed indenfor landbrug og andre mindre og mellemstore virksomheder. Jeg bor i Løgstrup og er gift med Dorte og har to stedbørn på 25 og 30 år. Vi har et barnebarn på 1 år.

Jeg er uddannet jordbrugsteknolog og har i mange år, inden jeg blev ansat som økonomikonsulent, arbejdet som driftsleder i landbruget. Herunder har jeg i 1 1/2 år arbejdet som udvekslingselev indenfor landbruget i USA og i 3 mdr. på et landbrug i Norge.

Jeg har gået både på efterskole, højskole og landbrugsskole og har på handelsskolen gennemført merkonomuddannelsen i økonomistyring. I fritiden har jeg tidligere spillet en del fodbold, men nu gælder det motionsløb og desuden spiller jeg ved forskellige lejligheder i amatørorkester.

Politiske poster

Jeg har været formand for Venstre i Viborg Kommune i samlet 7 år fordelt over 2 perioder. Tidligere var jeg også formand for Venstre i den gamle Viborg Kommune og har været formand for Venstre i Viborg Vestkredsen, som især har fokus på valg af vores folketingskandidat. Jeg har desuden i 5 år siddet i Venstres Hovedbestyrelse.

Politiske interesser og holdninger

Folkeskolen er en vigtig samfundsinstitution, og det er derfor et område, jeg vil have et stort fokus på. Det er afgørende, at eleverne får en undervisning, der ved afslutningen af skoleforløbet, gør dem i stand til at komme videre med en ungdomsuddannelse og herefter stå med kompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet. Både elever med håndværksmæssige- og boglige evner skal have relevante udfordringer i folkeskolen.

Jeg vil også have ambitioner for erhvervslivet i kommunen bl.a. med en optimal service fra forvaltningens side. Men infrastrukturen er også en vigtig faktor, og derfor vil jeg kæmpe for, at udbygningen af A26 igangsættes hurtigst muligt, at Hærvejsmotorvejens linjeføring fastlægges, så snart den netop igangsatte forundersøgelse er afsluttet og desuden, at der forberedes en Østlig omfartsvej om Viborg, til at aflaste de nye beboelsesområder i syd- og østbyen.

Jeg vil desuden arbejde for at styrke sammenhængene i kommunen:

Mellem en stærk Viborg by og stærke lokalområder og landsbyer. Mellem et sundt  erhvervsliv med spændende arbejdspladser og et rigt idræts- og kulturliv, så indbyggerne i  kommunen synes, at her er spændende at bo - også udenfor arbejdstiden.

Og så siger det sig selv, at der skal være sammenhæng i økonomien, så pludselige nedskæringer på serviceområderne kan undgås og varige forbedringer kan gennemføres.