Allan Clifford Christensen

14. september 2017

Mit navn er Allan Clifford Christensen

Jeg er født 1954 og min far var skidtfisker i Esbjerg. Opvokset i trange kår. Forlod Esbjerg i 1977 for at blive soldat i Ålborg. Har fra 1977 til 2014 været i Forsvaret: Som mellemleder - først 20 år ved Militærpolitiet. Derefter 9 år ved pressetjenesten i Flyvevåbnet. Siden 2007 i studie/udviklingsmiljøet, nærmest lidt fremtidsagtigt – men trods alt hjemsendt til jul 2014 :)

Jeg er en helt alm. borger, uden de store armsving, er god til at sætte mig ind i stoffet. Hjælper gerne lokale med at forstå systemet og skubbe sager i den rigtige retning. Elsker demokratiet. Elsker naturen, jagt og fiskeri. Min datter fra 2000 er mit livs øjesten.

Jeg har været med i politik siden 2002, mest inden for miljø og teknik, formand for teknisk udvalg i Karup Kommune. Lige nu er jeg medlem af Viborg byråd, næstformand for Klima/Miljøudvalget og sidder i affaldsforbrændingsselskabet Energnist og Energi Viborgs bestyrelser.

1. Hvad er den væsentligste grund til, at jeg stiller op?

Jamen, jeg er jo interesseret i lokalpolitik og lidt skadet af at have været i politik i omkring 16 år, jeg er driftsikker og utrolig godt inde i, hvordan denne kommune er skruet sammen - jeg har selv været med til at lave den. Jeg er driftssikker, og ud over at have et godt kendskab til hele kommunen, har jeg øje for hvad  der sker lige udenfor mine vinduer. Og så er jeg god til at sidde "på bagerste række" og råbe: .." husk Karup/Frederiks-området!"

2. Hvad ser jeg helst gennemført/indført i Viborg Kommune i den kommende periode?: At vi fortsætte den ansvarlige sunde økonomisk styring af borgernes penge - finanskrisen var en svær tid - vi er kommet nogenlunde igennem det med skindet på næsen. Nu gælder det om først og fremmest at få landet/justeret skoletildelingsmodellen. Der skal gøres noget for unge der ikke er i job eller afslutter en uddannelse. Det samme gælder for byerne udenfor Viborg, de trænger til kvalitetskontrol – Bjerringbro skal sparkes i gang – og der skal følges op på de forskellige byfornyelsesprojekter. Der skal være sammenhængskraft – så hele kommunen føler sig tilgodeset. Vi skal finde sammen om nogle realistiske klima- og miljømål, bl.a. udnytte Apple-varmen – gerne til hele kommunens bedste.

3. Hvordan sikrer man en sund udvikling af hele kommunen? Viborg/Bjerringbro og byerne omkring er hinandens forudsætning. Det gælder om at skabe en sund forståelse for dette, samt at sørge for at der sker en fornuftig fremtidssikret udvikling af dette. Det skal ske ved at optimere bosætning, børnepasning og skoletilbud - pleje af syge og ældre i de enkelte områder - Viborg Kommune er gigantisk rent arealmæssigt. Og så skal man sørge for at skabe bedste betingelser for erhvervslivet, der hvor dette nu er.

4. Hvordan stimuleres udviklingen i mit lokalområde Karup/Kølvrå-Frederiks området?: Karup/Kølvrå-Frederiks skal være en del af udviklingen i hele kommunen. Karup/Kølvrå-Frederiks området har ikke manglet noget - selv på trods af den økonomiske krise -  vi har løbende fået penge til skolerenovationer, nye børnehaver og penge til haller, nye natur-områder, tilskud til svømmebad, spejdere og skytteklub osv   – senest byfornyelsen i Karup, som jo løber op i mange mio. kr. Nu skal Frederiks med, og sidenhen Kølvrå. Endelig giver det f. eks. i Kølvrå udfordringer med det store antal lejeboliger, som har brug for et kvalitetsløft (her har jeg en dialog med borgerforening - boligselskaber om, hvordan vi kommer videre). Vi ligger jo rigtig godt til at arbejde på Flyvestationen her i den sydlige del af kommunen, men kan også køre til Holstebro, Skive, Viborg, Silkeborg og Herning uden der er tale om de store afstande.

Kort sagt - vi skal fortsat have politikere der tænker "hvad med Karup/Kølvrå-Frederiks" ind i hele kommunen.