Aktiviteter & Reportager


Besøg af Venstres formand

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen besøgte tirsdag 26. oktober Viborg kommune - konkret Arla-mejeriet i Rødkærsbro. Vi fik en flot modtagelse og en grundig gennemgang af mejeriet og dets betydning for Viborg kommune, landmændene og det store antal tilknyttede virksomheder og jobs. Ialt ca. 10.000 arbejdspladser løser opgaver afledt af mejeri- og landbrugsområdet. Den nylige landbrugsaftale, hvor Venstre skubbede processen til en brugbar aftale, sikrer de mange jobs og dermed grundlaget for penge til skoler, plejehjem og velfærd. Også Arlas samarbejde med bl.a. fjernvarmen i Rødkærsbro, så overskudsvarmen fra mejeriet bliver udnyttet, blev rost. Landbrugsaftalen sikrer muligheden for at kunne investere yderligere i grøn omstilling og bevare jobs i Danmark frem for eksport af jobs, indtægter og CO2. Nu skal aftalen implementeres. Det er vigtigt, at også Viborg kommune bidrager aktivt, så de reelle resultater og målsætninger opnås. På med vanten til det kommende byråd.

Viborg markerede sig på Venstres landsmøde


 Venstre i Viborg Kommune var mødt talstærkt op på Venstre Landsmøde i Herning i weekenden 9-10 oktober. De delegerede omfattede blandt andre borgmester Ulrik Wilbek, folketingsmedlem Kristian Pihl Lorentzen, vælgerforeningsformænd og andre interesserede.

Under den politiske debat fik kommuneforeningsformand Kurt Mosgaard ordet, hvor han kom med at indspark til arbejdet i Folketinget og EU-parlamentet.

Arrangementet var en stor succes med 1500 deltagere, som glædede sig over, at der nu er ro på de indre linjer, et fælles projekt, som vil styrke Danmark og give mere frihed og flere handlemuligheder for borgerne. Man var også fornøjede over de opadgående meningsmålinger, og der var fuldstændig opbakning til Jakob Ellemann Jensen som Venstres formand.

Der er medvind igen – på cykelstierne og på motorvejen.

Vellykket Besøg af Bertel Haarder

Omkring 80 forventningsfulde tilhørere dukkede op til vores arrangement med Bertel Haarder på Asmildkloster Landbrugsskole torsdag den 23. september. De blev ikke skuffede. Bertel Haarder tryllebandt publikum i en timers tid med sine politiske erfaringer med tråde tilbage i historien og med dagsaktuelle betragtninger om alt fra nordisk samarbejde, Corona, uddannelse og manglen på arbejdskraft, hvor Arne-pensionen kun ville forværre situationen til ugunst for vores fælles velfærd. Han kunne virkelig præsentere udfordringerne på en måde, som var til at forstå.

Han glædede sig over den fornyede og voksende opbakning til både Venstre og Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen

Anekdoterne blev i rigt mål hevet op ad jakkeærmerne undervejs med en strejf af jysk lune og glimt i øjet.

Spørge- og diskussionslysten var stor, og Bertel kunne drage videre med klapsalver og med gode indtryk og tanker til arbejdet på Borgen. Og selvfølgelig blev der sunget med Bertel som forsanger. Da vi var på Danmarks største – og bedste ! – landbrugsskole, blev der selvfølgelig indledt med ”Marken er mejet”. 

Ulrik Wilbek sluttede af med et dagsaktuelt indlæg omkring Viborg kommune med de gode resultater opnået gennem de seneste fire år og visioner for fremtiden. Der blev også lejlighed til en præsentation af de fremmødte by- og regionsrådskandidater. Formanden for Venstre i Viborg Kommune, Kurt Mosgaard var ordstyrer. Stor tak til John Madsen, Britta Jarly for et fint arrangement og til Asmildkloster Landbrugsskole for værtsskabet.

Kommunal- og Regionsrådsvalget nærmer sig

Som en del af forberedelserne til valgkampen deltager VIVK med ni kandidater og kampagnelederen i Venstres kandidattræf i Fredericia. Vi er SÅ klar ...

Møde om infrastruktur

LOF Midtjylland og Venstre i Viborg Kommune havde torsdag den 1. juli slået sig sammen om at gennemføre et åbent møde om den netop indgåede infrastrukturaftale mellem Folketingets partier. Ca. 40 personer af forskellig politisk observans deltog og bidrog til en livlig debat.

MF Kristian Pihl Lorentzen gennemgik aftalens indhold og formanden for Teknisk Udvalg Johannes Vesterby og erhvervsdirektør Henrik Hansen fra Business Viborg redegjorde for aftalens store betydning for Viborg Kommune, erhvervslivet samt de nuværende og kommende borgere. Især beslutningen om en motorvej fra Løvel over Viborg til Klode Mølle og udbygningen af Hovedvej 26 til Aarhus ville bidrage positivt til udviklingen i Viborg-området. Der var bred enighed om nødvendigheden af at søge arbejdet med Hovedvej 26 iværksat tidligere end 2031. Hvad motorvejen angår, så er det tiden af starte drøftelserne om, hvorvidt motorvejen skal gå vest eller øst om Viborg. Der skal peges på fordele og ulemper uden at grave grøfter, så den snarlige VVM undersøgelse kan danne et solidt fagligt grundlag for en beslutning o. 2024.

Kristian Pihl Lorentzen fik megen ros for hans vedholdenhed og dygtige kamp for motorvejen.

Mødet fandt sted i LOF's lokaler på Vævervej i Viborg. Formanden for Venstre i Viborg Kommune Kurt Mosgaard organiserede mødet og varetog rollen som ordstyrer med en del inspiration fra Højlunds Forsamlingshus, så alle fik mulighed for at komme til orde