Esben Tøttrup

Bjerringbro

LIDT OM MIG SELV:

Som indfødt Rindsholmer, anno oktober 1964 var Viborg en del af min barndomstid. I dag, en del år senere, er jeg 48 år, gift med Helle. Sammen har vi Rikke på 14 år og Maja på 11 år.  Vi bor lige uden for Bjerring by, som ligger lige op af Bjerringbro by. Jeg er selvstændig landmand og driver en landejendom på 73 Ha, samt et årlig produktion på ca.2400 slagtesvin.

Igennem de sidste 5 år er der lavet tiltag i form af nye nicheområder bl.a. majslabyrint, græskar, vin, flodkrebs og juletræer. I 2010 bygge vi nyt, som skulle fokuser på fremtiden. Derud over er vi ved at opstarte yderligere nye tiltag, inden for turisme, bl.a. cykelcamping, minigolf og kolonihaveferie.

Mit mål er at skabe en spændende arbejdsplads med mulighed for udvikling og vækst for øje.

Udover at bruge tiden på mit landbrug, er jeg formand for Junior klubben –  kreativ klub - Bjerring.

Sidder i Gudenådalen Friskoles bestyrelse, er i repræsentantskabet i Energimidt, hvor jeg har siddet siden 2002. Her ud over har jeg siddet i landbo-, borger-  og børnehavebestyrelser gennem tiden.

MIN POLITISKE BAGGRUND OG INTERESSER:

Mit Venstre engagement starte da jeg var 16 årgamle og jeg har været medlem siden. Gennem mange år har jeg deltaget i baggrundsgrupper og i 2002 kom jeg i Bjerringbro Byråd Her sad jeg i 5 år  i Børne- og kultur udvalget med Nina Hygum som formand og havde desuden andre tillidsposter.

Min politiske motivation er at man altid kan gøre tingen lidt beder. Det forpligter - man må tage ansvar. Som borger i et demokratisk land har man ret til at ytre sig og derved søge indflydelse på de processer som politisk ønskes iværksat. For mig har det været tilgang til mit politiske virke.

Derfor har den østlig del af Viborg kommune brug for et stærkt hold der vil kæmpe for området til gavn for hele kommunen. Som Venstre kandidat giver det forpligtelser og resultaterne vil ikke udeblive.         

JEG VIL ARBEJDE FOR:

Synlighed! Som Venstre kandidat skal vi turde møde borgerne - lytte, se - og ikke mindst vise muligheder igennem politiske handling.

Vækst, ja. Skal vi have vækst og arbejdspladser? Det kræver et politisk mod!

Et mål må være at få sat gang i væksten igen - ikke mindst i kommunens næststørste by Bjerringbro.

Vi skal turde sætte høje vækstmål - ikke kun i Bjerringbro området - men i hele kommune, som vi kan vægtes på. Det forpligter!

Skabe oplevelser i verdensklasse i harmoni med omgivelserne - i samspil med Region Midtjylland - for turister og egne borger. Viborg kommune har varerne

Skabe et uddannelsescenter i verdensklasse ved at tiltrække specialister og studerende fra hele verden.

Sikre at der forsat udbygges sport og events til internationale arrangementer. I form af arealer og haller. (Her skal f. eks nævnes BMX, med basse i Bjerringbro)

MINE VÆRDIER:

Det er vigtigt at borgerne og ikke mindst erhvervslivet oplever en frihed til at tænke og handle som frie mennesker. Frihedsgraden giver borger lyst til at leve et selvstændigt liv med omsorg og respekt for andre.

Jeg er ikke bange for at gå mod strømmen, men er lydhør og lyttende i forhold til andre, og kan bevare overblikket, den sunde fornuft og troværdigheden.

”Det er bedre at tage en beslutning end slet ikke tage en”!